Moe svekker Johnsens grunnrente-argument

Moe svekker Johnsens grunnrente-argument
INGEN SKATTETILPASSING: NVE kan ikke tillate skattetilpasset oppsplitting av vannkraftverk, ifølge energiminister Ola Borten Moe (Sp) Bilde: Øyvind Lie

Finansminister Sigbjørn Johansen (Ap) avviste nylig å endre reglene for grunnrenteskatt for småkraftverkene for å hindre at kraftverk bygges ut mindre enn hva optimal ressursutnyttelse skulle tilsi.

Les også: Småkraften får ikke bunnfradrag

Bunnfradrag

Dagens regelverk gjør at kraftverk bygges like under 5.500 kVA for å unngå grunnrenteskatt. Småkraftbransjen ønsker et bunnfradrag på 20 GWh. Det ville gjort at han kun hadde trengt å betale grunnrenteskatt for den delen av produksjonen som overstiger 20 GWh.

I et svar på spørsmål fra Frps energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen avviste finansministeren å endre regelverket. Han begrunnet det blant annet med at det kan føre til at større kraftverk deles opp i mange mindre kraftverk av skattemessige hensyn.

Les også: Skatteregler gir ressurssløsing

Avveining

Solvik-Olsen stilte så et nytt spørsmål til energiminister Ola Borten Moe (Sp) om han tror NVE med dagens regelverk vil tillate en slikt suboptimal, uhensiktsmessig, skattemotivert oppdeling av et utbyggingsprosjekt.

Moe skriver i sitt svar til Solvik-Olsen at konsesjonsmyndigheten skal foreta en avveining av samlede fordeler og ulemper for samfunnet. Optimalisering av ressursutnyttelsen vil inngå i en slik samlet avveining.

“I den grad en oppsplitting av et kraftverk i flere mindre deler er aktuell i praksis, vil konsesjonsmyndigheten derfor måtte vurdere om det i det hele tatt er grunnlag for å kunne gi konsesjon etter vassdragslovgivningen”, svarer Moe.

Les mer om: