Mistet sommerjobb på grunn av covid-19 – kan ha krav på erstatning

Tekna og Nito får mange henvendelser fra studenter: – Fikk sommerjobb før covid-19, bedriften svarte ikke etter krisen brøt ut

Mistet sommerjobb på grunn av covid-19 – kan ha krav på erstatning
Silje Skyttern er leder i Nito-studentene, Rebekka Lie er leder i Tekna Student. Montasje: Nito/Mikkel Moe

Grunnet covid-19-pandemien har flere ingeniør- og IT-studenter i år fått avlyst sine arbeidsforhold i sommer. Hvis arbeidskontrakten er brutt kan arbeidsgiver måtte stille erstatningsansvarlig for studentene som har lidd økonomisk tap, ifølge advokat i Nito.

I en kartlegging Karriere360 har gjort, forteller flere store teknologiselskaper, blant dem Kongsberg-Gruppen, DNV GL og Equinor, at de har måttet trekke tilbake og redusere antall sommerjobber. 

Dette kan studentlederne i Nito og Tekna bekrefte. De har fått mange henvendelser fra fortvilte studenter.

– Frem mot sommeren fikk vi daglig flere henvendelser fra studenter som hadde mistet sommerjobben. Blant våre studentmedlemmer har vi hatt flest oppsigelser i konsulentbransjen, sier Rebekka Lie i Tekna.

Silje Skyttern i Nito rapporterer om urovekkende forhold:

– Vi har fått enkelte tilbakemeldinger om studenter som har vært på intervju før covid-19 og blitt tildelt jobben, men etter dette ikke hørt noe fra bedriften selv om man har prøvd å kontakte dem. Slik skal det ikke være.

Store konsekvenser å miste sommerjobben

Studentlederne fra ingeniørfagforeningene påpeker at det får store konsekvenser for studentene å gå uten jobb.  

– For mange studenter er sommerjobben den eneste relevante arbeidserfaringen gjennom studietiden; Det er lite integrert praksis på teknologi- og ingeniørutdanningene. Når sommerjobben forsvinner, forsvinner også et viktig læringsutbytte. Dette går altså ikke bare utover studentene selv, men også resten av samfunnet, sier Teknas studentleder.

– I tillegg er det svært verdifullt å kunne vise til tidligere relevant arbeidserfaring når man skal søke jobb som nyutdannet. Dessuten synes mange studenter at relevant arbeidserfaring er inspirerende og motiverende for videre studier, legger hun til.

Miniserie: Sommerjobb og covid-19

I tre artikler skriver Karriere360 om sommerjobbsituasjonen for studenter under covid-19-pandemien:

  1. Ingeniørstudentene Ina Charlotte og Jenusiyia jobber med klimaløsninger i sommer: – Det er ikke lønna som er viktigst, men arbeidserfaringen (Ekstra)
  2. Kongsberg-Gruppen og Equinor måtte trekke tilbake over 250 sommerjobber til sammen. (Ekstra)
  3. Tekna og Nito får mange henvendelser fra studenter: – Fikk sommerjobb før covid-19, bedriften svarte ikke etter krisen brøt ut (denne artikkelen)

Skyttern i NITO peker på de økonomiske konsekvensene.

– Mange studenter er dessverre avhengig av en sommerjobb for å få studentøkonomien til å gå rundt resterende deler av året. Enkelte steder i landet er det betydelig dyrere å bo og dermed vanskelig å få økonomien til å gå rundt dersom man kun belager seg på hva man får av Lånekassen. Noen blir dermed kanskje nødt til å flytte hjem fordi de ikke har råd til å bo i studiebyen.

Hun tror konsekvensene kan føre til at flere vil ha vanskeligheter med å fullføre studiene sine.

– Vi har fått enkelte tilbakemeldinger fra studenter som lurer på hva de skal gjøre når de ikke har fått sommerjobb og ikke har råd til å studere uten denne inntekten.

– I og med at studenter faller utenom dagpengeordningen, så er det veldig vanskelig å gi gode råd. Vi trenger ordninger som også favner studenter som ikke har fått sommerjobb i år, påpeker Skyttern. 

– Ikke fritt fram å bryte arbeidsavtalen

Nito har fått flere henvendelser fra studenter som opplever at arbeidsgiver ikke vil oppfylle inngåtte arbeidsavtaler om sommerjobb, som følge av koronasituasjonen. Det forteller advokat Henry Tengelsen i Nito.

– Dersom arbeidsforholdet allerede har startet, må arbeidsgiver gå frem etter oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven dersom de krever å avslutte arbeidsforholdet. Spørsmålet vil da være om det er saklig grunn for arbeidsgiver til å si opp arbeidstakeren.

Henry Tengelsen er advokat i Nito.
Henry Tengelsen er advokat i Nito. Foto: Nito

– Selv om oppsigelsen skulle være saklig, vil arbeidstakeren ha krav på avtalt lønn i oppsigelsestiden i disse tilfellene, påpeker Tengelsen.

I tilfeller der studentene ikke har begynt i jobbene, så er det heller ikke fritt frem for en arbeidsgiver å bryte arbeidsavtalen.

– Dersom årsaken til at man vil fri seg fra avtalen er koronasituasjonen, taler mye for at man også i disse tilfellene må legge til grunn arbeidsrettslige oppsigelsesregler og i så fall betale lønn i oppsigelsestiden, sier han.

– Det er imidlertid ikke rettslig avklart om det er arbeidsrettslige regler som gjelder i slike tilfeller. Enkelte vil hevde at spørsmålet i stedet må avgjøres etter avtalelovens bestemmelser, legger han til. 

Erstatningsansvarlig

Advokaten sier at terskelen for at en arbeidsgiver skal kunne gå fra avtalen som følge av koronasituasjonen, etter avtalelovens bestemmelser vil være høy.

Han påpeker at arbeidsgiver er den sterke part i slike situasjoner og bør bære risikoen, siden arbeidsgiver kunne tatt forbehold i arbeidsavtalen. 

– Dersom studentene ikke har klart å skaffe seg annet arbeid og dermed har hatt et økonomisk tap som følge av at arbeidsgiver har brutt avtalen, vil arbeidsgiver kunne bli erstatningsansvarlig for dette tapet, avslutter han. 

Les også