IKKE SÅ RIKT? StatoilHydros geologer stiller spørsmålstegn ved amerikanske geologers anslag for olje nord for polarsirkelen. (Bilde: Arkiv)

Mindre olje i nordområdene

Ifølge US Geological Study befinner 22 prosent av verdens uoppdagede olje og gass seg i områdene nord for polarsirkelen. StatoilHydros egen geolog Paul Nadeau mener imidlertid at amerikanernes ressursanslag er altfor høyt, skriver Dagens Næringsliv.

Feil temperatur

Nadeus analyse tar utgangspunkt i studier han har utført sammen med geologiprofessor Per Arne Bjørkum ved Universitetet i Stavanger. De har funnet ut at gode olje- og gassreservoarer holder en temperatur på mellom 60 og 120 grader, mens flere av de mulige reservoarene amerikanerne legger til grunn ikke er innenfor denne temperatursonen.

- Det er så enkelt at selv økonomene i StatoilHydro forsto det. Men fagfolkene syntes ikke det var så artig, for det stred med måten de var vant med å tenke på, sier Bjørkum til Dagens Næringsliv.

Urealistiske forhåpninger

US Geological Survey har i begrenset grad tatt hensyn til reservoartemperaturer i sine analyser. Nå mener Paul Nadeau at det kan bli et problem for regjeringene i land med rettigheter til den angivelige oljen:

- De bør ikke planlegge ut fra at USGC har rett i sine basisanslag, sier Nadeau til avisen. Han frykter det vil gi regjeringene urealistiske forhåpninger om oljerikdom.