TECHNIP-KONTRAKT PÅ BØYLA

Milliardoppdrag på Bøyla

Technip skal installere rør og subseasystemer for Marathon Oil på Bøyla-feltet.

Skandi Arctic: dykker- og undervannskonstruksjonskip. 157 meter lang, 27 meter bred. Plass til 140 personer. Bygget ved ved Søviknes verft, STX Europe. Eies av DOFCON og Technip i fellesskap. (Bilde: STX Europe)
BEFESTER: Administrerende direktør i Technip Norge AS, Odd Strømsnes, er fornøyd med Marathon-kontrakten på Bøyla. Han mener at kontrakten på 2,4 milliarder kroner styrker Technips posisjon på utbygging av undervannsfelt på norsk kontinentalsokkel. (Bilde: Tore Stensvold)

Technip skal installere rør og subseasystemer for Marathon Oil på Bøyla-feltet.

Dette er Technips største kontrakt på norsk sokkel hittil og er verdt 2,4 milliarder kroner.

Kontrakten inkluderer alle aktiviteter som er nødvendig for å ferdiggjøre konstruksjonen av subsea-systemet på Bøyla.

Tilkobling

I tillegg skal Technip koble det opp til den eksisterende infrastrukturen på feltet Alvheim ca. 28 kilometer unna. Vanndybden er rundt 120 meter. 

Bøyla-feltet ligger omtrent 225km vest for Stavanger.

Lederposisjon

- Utviklingen av Bøyla er Technips største kontrakt på norsk sokkel. Kontrakten vil ytterlige forsterke vår posisjon som ledende innen utbygging av undervannsfelt på norsk kontinentalsokkel, sier administrerende direktør i Technip Norge AS, Odd Strømsnes.

Han påpeker at Bøyla er godt eksempel på hvordan fremtidens utbygging av norsk sokkel vil foregå, med subsea-installasjoner som er mer kostnadseffektive og sikre i bruk.

Samarbeidet før

Technip har tidligere samarbeidet med Marathon Oil Norge på utbyggingsprosjekter, deriblant på Alvheim siden 2007.

Selskapet fornøyde med å fortsette samarbeidet med Marathon.

Omfang

Dette er omfattet av kontrakten:

  • Fabrikasjon og installasjon av både vann- og gass injeksjonsrør , og en Pipe-in-Pipe (rør-i-rør) produksjonslinje.
  • Fabrikasjon og installasjon av spoler
  •  Leveranse og installasjon av fleksible "jumpere"  og kontrollkabler.
  • Sammenkobling (tie-in operasjoner -  utføres av dykkere) samt nedgraving, steininstallasjon, og RFO- aktiviteter.Kontrakten vil bli utført av konsernets operasjonelle prosjektsenter i Oslo, opplyser selskapet i en pressemelding.

Offshore installasjon er planlagt utført i 2014 av flere fartøy inkludert Skandi Arctic, et av Technips dykking og konstruksjonsfartøy, samt rørleggingsfartøyet Deep Energy som nå ferdigstilles ved STX Florø.

Technip og Aker Solutions: Forbereder seg på tøff riggkamp

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå