MILJØ

Miljødirektoratet og FHI senker kriteriet for nivå av nitrogendioksid i lufta

Folkehelseinstituttet (FHI) og Miljødirektoratet senker luftkvalitetskriteriet for nitrogendioksid etter å ha gått gjennom forskningen om helseeffektene.

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet senker luftkvalitetskriteriet for nitrogendioksid, som folk hovedsakelig blir eksponert for gjennom veitrafikken.
Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet senker luftkvalitetskriteriet for nitrogendioksid, som folk hovedsakelig blir eksponert for gjennom veitrafikken. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

– Basert på det vi har funnet ut om helseeffektene ved langvarig eksponering, det vil si år, har vi nå senket nivået for hvor mye NO2 det maksimalt kan være i lufta for at vi kan anse den som trygg, sier seksjonsleder Johan Øvrevik fra Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Nitrogendioksid (NO2) er en helseskadelig gass som folk hovedsakelig blir eksponert for gjennom utslipp fra veitrafikken.

Gassen kan gi svekket lungefunksjon og forverring av astma. Andre helseeffekter kan knyttes til forverring av kols, bronkitt og hjerte- og karsykdommer, samt økt dødelighet. Forskningen viser også at langvarig eksponering for gassen kan bidra til utvikling av luftveissykdommer, og da spesielt astma.

FHI og Miljødirektoratet har fastsatt luftkvalitetskriterier for både kortvarig og langvarig eksponering.

– Vi endrer nå luftkvalitetskriteriet for årsmiddel. Tidligere var inntil 40 mikrogram per kubikkmeter luft med NO2 i årsmiddel ansett som et trygt nivå. Nå senkes dette til 30 mikrogram i løpet av et år, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

Luftkvalitetskriteriene for 15 minutter og én time beholdes på samme nivå som i dag.

Statistikk for 2019 viser at av storbyene ligger både Oslo og Bergen over de nye grenseverdiene som nå blir innført.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.