INDUSTRI

Miljødirektoratet har vurdert alternativene for deponi av farlig avfall. Bare Brevik får grønt lys

Haster med å få etablert nytt deponi før Langøya-deponiet er fullt.

Dagens deponi for farlig avfall på Langøya i Holmestrandfjorden er trolig fullt i løpet av få år.
Dagens deponi for farlig avfall på Langøya i Holmestrandfjorden er trolig fullt i løpet av få år. Foto: Noah

Miljødirektoratet mener Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn egner seg for lagring av uorganisk, farlig avfall. Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022.

Miljødirektoratet har vurdert både fjellhallene i Brevik og fjellhallen i Raudsand i Nesset kommune som alternativer til Langøya-deponiet i Holmestrandsfjorden når det er fylt opp om få år. Det er kun Brevik-alternativet som får grønt lys.

– Fjellhallene i Brevik er godt egnet som lokalitet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold, opplyser direktoratet.

Egnet teknologi

Det pekes på at selskapet Noah AS har en teknologi som er godt dokumentert og testet ut, og som de anser som egnet for behandling av de typer organisk avfall det er nasjonalt behandlingsbehov for. Det forutsettes imidlertid at spørsmålet om betydningen av en sjelden lavart og forholdet til vannforskriften avklares.

Miljødirektoratet har ikke fått nok informasjon om de geologiske, hydrologiske og geotekniske forholdene til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallen i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall. Det vises også til at det ikke er godt nok dokumentert at teknologien som foreslås benyttet i Raudsand, er egnet for å behandle de spesifikke avfallstypene.

Dårlig tid

Miljødirektoratet mener det vil være mulig å etablere anlegget i Brevik innen deponiet på Langøya er fullt i 2022, men medgir at tiden er «svært knapp».

– Noah har også mulighet til å strekke mottakskapasiteten for eksisterende deponi fram til 2024, for å tilrettelegge for deponering i Brevik, understreker direktoratet.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert og sammenlignet konsekvensutredningene av de to alternative deponistedene. Direktoratet understreker at de ikke skal gi noen anbefaling av hvilket alternativ som eventuelt skal velges.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.