SAMFUNN

Mild TBL-reaksjon

TBL skriver på sine hjemmesider at budsjettforslagt for 2005 har fin FoU-profil. Foreningen trekker spesielt fram dette:

· SkatteFUNN videreføres uendret til evaluering i 2007.

· Krafttak for FoU, særlig på offshore-sektoren.

· Uklok tukling med IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) ved å øke bedriftenes ansvar for langtidssyke.Ifølge næringspolitiske leder Knut E. Sunde bærer budsjettforslaget preg av at det neste år er valg.

- Forslaget bærer preg av at vi går inn i et valgår. Det er langt mellom kontroversielle eller utfordrende forslag, i hvert fall inne industri- og næringspolitikk, sier Sunde..

Forskning og utvikling er et av TBLs hjertebarn.

- Selv om den totale FoU-veksten i budsjettet er lavere enn ventet, er vi tilfreds med at profilen på bevilgningene er helt klart næringsrettet. Næringsdepartementet øker sin FoU-ramme med 73 mill kroner, Olje- og energidepartementet med 99 mill og Fiskeridepartementet med 30 mill kroner. Når i tillegg suksess-ordningen skatteFUNN loves opprettholdt til 2007, er vi fornøyd med utviklingen på dette området, sier han.

Petroleums-FoU

Den mest merkbare satsingen ser ut til å ville komme på forskning i petroleumssektoren. Brukerstyrte programmer som Petromaks og DEMO 2000 får kraftige økninger, henholdsvis 110 mill og 20 mill.

Økningen på offshore-FoU er gledelig også fordi det kan tolkes som et gjennomslag for TBLs synspunkt om at det er nødvendig for staten å stimulere områder der avkastningen er størst for staten og velferdssamfunnet selv.

Byggelån for skip

I budsjettfremlegget bekreftes den ukegamle lekkasjen om byggelånsgarantier på 2,5 milliarder kroner for skipsbyggingsindustrien. Her er imidlertid departementets forutsetninger for lånene gjenstand for vurderinger blant TBLs medlemmer, som i løpet av få dager vil avklare om ordningen kan fungere etter forutsetningene.

Forslaget til statsbudsjett byr på en del skattereduksjoner som må ses på som forberedelse av en omlegging av skattesystemet. Reduksjoner foreslås for formuesskatten, innslagspunktet for toppskatten heves, og det samme gjør bunnfradraget.

Positiv skattelette

- Det er positivt at beskatningen av lønnsmottakere reduseres. Det bør skape grunnlag for et positivt klima for et moderat lønnsoppgjør i 2005, med muligheter for en lønnsvekst som omsider kommer ned på nivå med våre handelspartnere, sier Knut E. Sunde.

Regjeringen legger opp til fortsatt 10 dagers egenandel og permitteringer i maksimalt 26 uker fra nyttår. Budsjettforslaget sier ikke et ord om regjeringens lovede overvåking av uke komme med dokumentasjon av konsekvensene av endringene som ble gjort i permitteringsregelverket i flere trinn i året som gikk. Endringer i permitteringsregelverket blir også i høst en prioritert sak for TBL.

Kronekurs-bekymring

Budsjettets bruk av oljepenger er et sentralt punkt for utviklingen av kronekursen mot fremmed valuta, i særdeleshet Euro.

- Det brukes mye oljepenger i budsjettforslaget, på grensen av hva som er tilrådelig ut fra frykt for styrket kronekurs.

- TBL forventer at Stortinget tar dette ansvaret innover seg i behandlingen de nærmeste ukene. Vi vil for all del ikke gjenoppleve den kraftige reduksjonen vår industri måtte gjennon da kronekursen rykket til med 10-15% i 2002-2003, sier Sunde.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.