DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Mesta kan miste det meste av vinterdriften i den tidligere Hitra-kontrakten

To lokale entreprenører ligger godt under i pris.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
25. mars 2019 - 17:40

Vinterdriften for tre av områdene i den gamle Hitra-kontrakten er skilt ut og nå utlyst som egne driftskontrakter.

I dag ble tilbudene åpnet.

Brødrene Bakk holder til på Aure på Nordmøre, og ligger klart lavest i Hemne-kontrakten, mens KN Entreprenør på Hitra ligger klart lavest på de to andre.

Driftskontrakt 5091 Hemne vinter 2019-2024:

Entreprenør Tilbudssum eks. mva.
Brødrene Bakk 28.086.800 kr
Mesta 41.560.055 kr

Vinterkontrakten i Hemne omfatter vinterdrift, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkets gang- og sykkelveger i Hemne i Trøndelag samt Aure i Møre og Romsdal.

Vegnettet består av drøye 89 kilometer veg totalt.

Driftskontrakt 5092 Hitra vinter 2019-2024:

Entreprenør Tilbudssum eks. mva.
KN Entreprenør 88.657.665 kr
Mesta 113.493.905 kr

Vinterkontrakten i Hitra omfatter vinterdrift, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkets gang- og sykkelveger i Hitra kommune i Trøndelag.

Vegnettet består av drøye 213 kilometer veg totalt. ÅDT på vegnettet varierer fra omlag 50 til omlag 2500.

Driftskontrakt veg 5093 Frøya vinter 2019-2024:

Entreprenør Tilbudssum eks. mva.
KN Entreprenør 49.648.810 kr
Mesta 69.385.445 kr

Kontrakten omfatter vinterdrift, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkets gang- og sykkelveger i Frøya i Trøndelag.

Vegnettet består av drøye 100 kilometer veg. Trafikken på vegnettet varierer fra omlag 40 til rundt 2000 i ÅDT.

Krav til økonomi og kapasitet 

For alle kontraktene gjelder følgende:

Kontraktsperioden er fra september 2019 til og med august 2024, og oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Vegvesenet har blant annet stilt krav om at leverandøren skal ha god økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten. Entreprenøren skal blant annet ha en egenkapital som er på over halvparten av aksjekapitalen. Gjennomsnittlig årlig omsetning skal ha vært på minimum tre millioner kroner de siste tre regnskapsårene, og egenkapitalandelen skal være på minst 20 prosent.

Entreprenørene er også bedt om å levere en liste på tre til fem kontrakter som de har gjennomført eller gjennomfører de siste tre årene.

De øvrige drifts- og vedlikeholdsoppgavene som vanligvis tilhører en driftskontrakt, altså sommeroppgavene, gjennomføres i den såkalte «helårskontrakten» 5002 Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord 2019-2024, som omfatter veger i Snillfjord, Hemne, Frøya, Hitra samt deler av Orkdal og Aure kommuner.

Den gamle Hitrakontrakten var en femårskontrakt med helårsdrift av rundt 538 kilometer vegnett. Mesta fikk den kontrakten i 2014 med et tilbud på 197,9 millioner kroner.
 
PS: Som vanlig skal tilbudene kontrollregnes og evalueres.
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.