Arbeidet startet onsdag 10. juli.

Rensker fjellskjæringene

– Mesta starter med å rydde skog og renske løst fjell. Det vil falle ned på vegen og det er derfor helt nødvendig at vegen er stengt når det skjer. Med åpning for trafikk hvert 20. min vil entreprenøren kunne jobbe sikkert og effektivt samtidig som at ulempene for trafikantene ikke blir for store, sier byggeleder Andreas Eidem i Statens vegvesen i en melding.

Det er i hovedsak to områder som skal sikres. I bunnen av Gråura skal fjellskjæringa ryddes, renskes og sikres ytterligere. Like innenfor fylkesgrensa til Trøndelag er det isen det skal sikres mot. Her skal det opp mer sikring mot nedfall av is.

Nattestengt til høsten

Til høsten skal det monteres fanggjerder og isnett. Dette krever tungt utstyr og det er ikke plass på vegen for trafikk samtidig. Det gjør det nødvendig å stenge riksvei 70 mellom Gjøra og Lønset noen netter fra klokka 00-06 med gjennomslipp av trafikk klokka 03.

Sikringsarbeidet i Gråura skal være ferdig i løpet av oktober og har en kostnad på ni millioner kroner eks. mva.