Onsdag ble kontrakten signert i Drammen mellom regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og regionsdirektør Vegard Ystenæs i Mesta, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Mesta har også inneværende kontrakt fram til høsten.

Mesta lå definitivt lavest i konkurransen om den nye driftskontrakten for Kongsberg-området.

Kontrakten omfatter Kongsberg og Øvre Eiker kommune samt deler av Flesberg kommune i Numedal og deler av Nedre Eiker kommune.

Kontrakten omfatter i alt 398,9 kilometer med veg, hvorav 65 kilometer er riksveg og 302,5 kilometer er fylkesveg. I tillegg gjelder den 31 kilometer med gang- og sykkelveger på både riks- og fylkesveger, heter det i meldingen.