NYHETER_BYGG

Merkedag for norsk kabelforskning

Nok en sjøkabel til det europeiske kontinentet er under planlegging. Nå overtar Statnett 50 prosent av NorGer-prosjektet.
Nok en sjøkabel til det europeiske kontinentet er under planlegging. Nå overtar Statnett 50 prosent av NorGer-prosjektet. Bilde: Statnett

Med Ormen Lange-kabelen renner Nexans sin egen tidligere rekord på 170 000 volt for sjøkabel med plastisolering i senk, mye takket være et sterkt nasjonalt forskningsmiljø.

– Ikke noe land i verden har bedre kunnskap og forutsetninger for å produsere sjøkabler enn Norge. Vi er et foregangsland på området, og har et langt forsprang på konkurrentene, hevder teknisk direktør Kjell Bjørløw-Larsen i Nexans Norway AS.

Kabelen har plastisolasjon av type PEX (tverrbundet polyetylen). Den skal legges fra Hamneset på fastlandet til Nyhamna på øya Gossen i Aukra kommune, Møre og Romsdal.

Der skal gassen fra Ormen Lange-feltet føres i land og foredles. Tidligere har PEX-isolasjon bare blitt brukt i landkabler ved så høye spenninger.

Outsider ble vinner

I utgangspunktet ble Nexans spurt av Statnett om å tilby konvensjonelle oljeisolerte sjøkabler. Men Statnett ba også om å få et tilbud på PEX-kabler som alternativ løsning. Denne kabeltypen er billigere, har lavere vekt, høyere belastningsevne, krever mindre vedlikehold og er lettere å installere.

Problemet var at ingen hadde produsert PEX-sjøkabler for så høye spenninger tidligere. Likevel vant kabeltypen frem. I kontrakten, som ble inngått i desember 2004, var PEX-kabel hovedløsning. I tilfelle testresultatene ikke ble tilfredsstillende, skulle oljekabel likevel benyttes. Kontrakten har en verdi på 15 millioner euro.

– Ormen Lange-kabelen passet som hånd i hanske for oss. Vi hadde jobbet med tilsvarende problematikk i forbindelse med en vindmøllepark til havs og statusen på forsknings- og utviklingsarbeidet stemte bra med tidspunktet for Ormen Lange, sier Ragnhild Katteland, prosjektleder ved Nexans Norway.

Totalt er det fire kraftsjøkabler som skal legges ut til Nyhamna. Traselengden er 3,2 kilometer. 2,3 kilometer er sjøkabler. På det dypeste ligger disse 210 meter under havoverflaten. I tillegg leverer Nexans landkabler som skal kobles sammen med sjøkablene.

Høyere spenning

Ifølge Kjell Bjørløw-Larsen har leveransen stor internasjonal betydning for Nexans.

– Vi beviser at vi kan klare stadig høyere spenning med plastisolerte kabler, sier han.

Produktutviklingen er basert på grunnleggende norsk kunnskap om PEX-kabler helt fra de tidlige syttiårene. Bjørløw-Larsen berømmer viljen forskningsrådet har vist opp gjennom årene til å støtte grunnforskning på kabelteknologi i Norge.

– Vår satsing innen sjøkabel skjer i et nært samarbeid med spesialister fra NTNU, Sintef, Marintek, Det Norske Veritas og hos kundene. Derfor er det viktig at vi tar vare på et slikt miljø, som integrerer de ulike tekniske disipliner et sjøkabelprosjekt består av for å sikre en god kontroll med installasjon av kabel på store vanndyp, det vil si elektroteknikk, mekanikk og maritime prosesser. Forskningsrådets program Renergi er med på å skape gode betingelser, fastslår han.

Støtten fra Renergi er også et godt argument overfor Nexans-konsernet for å beholde forskningen på sjøkabler i Norge. Totalt er 40-50 personer på Nexans involvert i utviklingen her til lands. Omlag tre prosent av den totale omsetningen til Nexans Norway pløyes tilbake i forsknings- og uviklingsarbeid.

– Vår lange kyst med tusenvis av øyer og dype fjorder krever utstrakt bruk av sjøkabel. I tillegg har vi et stort behov for sjøkabler i forbindelse med olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen. Slike naturgitte forutsetninger, sammen med krevende og kompetente kunder og et sterkt nasjonalt forskningsmiljø, har gitt selskapet en solid internasjonal posisjon, forteller Bjørløw-Larsen

Omfattende testing

Kontrakten med Statnett er todelt. Først var det et års krevende testing av kabelens elektriske og mekaniske egenskaper i henhold til Statnetts kravspesifikasjoner.. Testingen er mer omfattende for sjøkabler enn for jordkabler fordi konsekvensene er større om det oppstår en feil.

– Utprøving og verifikasjon er den tyngste delen av et slikt prosjekt. Den største utfordringen er å bevise at kabelen holder mål. I dette tilfellet var det mange tester som skulle gjennomføres på svært kort tid, forteller Katteland.

Ettersom Statnett var fornøyd med testresultatene av PEX-kabelen, fulgte en seks måneders produksjonsperiode.

Rett ombord

Sjøkablene legges på hvert sitt kar etter hvert som de er ferdig produsert. Straks den siste kabelen er fabrikktestet og klar i begynnelsen av juli, skal alle kablene spoles over i en svingskive i kabelskipet Bourbon Skagerrak. Deretter setter båten kursen mot Julsundet for å starte kabelleggingen.

De to første ukene i november skal de ferdig installerte kablene testes på nytt i en såkalt site acceptance test (SAT). Det omfattende utstyret som kal brukes i testen blir sent med to trailere fra KEMA i Sveits. Når testen er godkjent, overlates kablene til Statnett. Den første desember i år skal de tas i bruk.

Gode utsikter

Bjørløw-Larsen ser lyst på fremtiden. Han viser blant annet til at oljebransjens behov for kraftdistribusjon til havs vil øke i tiden fremover, ikke minst i forbindelse med undervannsinstallasjoner som styres fra land og fra andre plattformer.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.