DEBATT

Mer klimavennlig byggenæring

Vi jobber for en mer klimavennlig byggenæring, men tiltakene må være treffsikre og ikke gi urimelige kostnader.

Vi må huske hva Byggteknisk forskrift (TEK17) er. Kravene her er minstekrav, som alle aktører må oppfylle. Det er ikke en strategi for hvor vi vil og skal. Målene fremkommer i både Klimaplanen og Strategi for sirkulærøkonomi, skriver artikkelforfatteren.
Vi må huske hva Byggteknisk forskrift (TEK17) er. Kravene her er minstekrav, som alle aktører må oppfylle. Det er ikke en strategi for hvor vi vil og skal. Målene fremkommer i både Klimaplanen og Strategi for sirkulærøkonomi, skriver artikkelforfatteren. Foto: Ellen Synnøve Viseth
Heidi Karin Nakken, statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1. okt. 2021 - 12:30

I Teknisk Ukeblad 28. september rykker Guro Hauge i Zero ut mot regjeringens arbeid for mer klimavennlige energikrav i byggenæringen. Jeg kan forsikre Zero om vi skal stille krav, men vi kan ikke snu opp ned på alle krav over natten.

I høringsforslaget om klimabaserte energikrav foreslår vi en stegvis innføring av krav som reduserer klimagassutslipp fra materialer, og første steg er et krav om klimagassregnskap for større bygg. Forslaget er ikke tilpasset "sinkene i næringen", slik Hauge fremstiller det, men dagens realiteter. For det første opplever jeg svært få sinker i næringen. Det er viktig å huske at byggenæringen er en lang og sammensatt verdikjede av svært mange små og mellomstore aktører. Vi er avhengig av hele kjeden for å holde tempo i byggingen og unngå konsekvenser som ytterligere prisøkninger på bolig.

TEK17 er minstekrav

For det andre opplever jeg en næring som selv tar initiativ til å samle seg om digitaliseringen og standarder som må på plass for at fremtidens byggenæring skal være bærekraftig, grønn og med klimaregnskap for alle bygg. Hverken jeg eller de selv synes synd på næringen, som Hauge hevder. Det er bra, for medlidenhet er sjelden et godt utgangspunkt for innovasjon. Tvert imot viser erfaringer fra gode endringsprosesser, at samskaping, eierskap til prosessene og positiv deltagelse fra alle parter, er en god oppskrift for å lykkes både på kort og lang sikt.

Vi må huske hva Byggteknisk forskrift (TEK17) er. Kravene her er minstekrav, som alle aktører må oppfylle. Det er ikke en strategi for hvor vi vil og skal. Målene fremkommer i både Klimaplanen og Strategi for sirkulærøkonomi. Det er viktig at alle skal ha mulighet til å gjennomføre kravene vi stiller i TEK17. 

Fjerner hindringer

Samtidig er det positivt at mange aktører i næringen vil være i forkant av utviklingen, og det er det ingen ting i veien for. Vi har jobbet aktivt for å fjerne hindringer for dem som ønsker å gå foran. Gode piloter og eksempelets makt gir innovasjon for samfunnet og et konkurransefortrinn for virksomhetene når nye krav kommer.

Vi skal videreutvikle krav i Byggteknisk forskrift. Med en trinnvis innføring får vi erfaring underveis, og kan utrede egnede krav som regulerer utslippsnivået fra materialer. Godt utredete krav, som er treffsikre og teknologi- og materialnøytrale, vil bidra til å unngå fordyrende tiltak som ikke har reell verdi. Da får vi ned utslippene uten å øke byggekostnadene unødvendig.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.