PROSJEKTER

Mer graving i Oslo sentrum: Nå står Akersgata for tur

Deler av Akersgata skal gjennom en en kraftig oppgradering. Målet er å tilrettelegge bedre for syklende og gående.

Prosjektområdet inngår som en del av sykkelveinettet i Oslo.
Prosjektområdet inngår som en del av sykkelveinettet i Oslo. Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
13. nov. 2023 - 09:20

Det er de to kvartalene mellom Prinsens gate og Grensen som skal oppgraderes. Det innebærer også kryssing av Karl Johans gate på Egertorvet, så det vil nok merkes når nok et prosjekt som innebærer graving i sentrumsgatene av hovedstaden starter opp til våren en gang.

Geir Johnsen er utdannet elektroingeniør og har jobbet mye for tyske selskaper. På fyrabend i Eching driver han med solceller og andre private energiprosjekter.
Les også

Solcellene har tatt helt av i Tyskland – i Norge er de forbudt

Nytt dekke av naturstein

Bymiljøetaten i Oslo kommune har lyst ut oppdraget, som omfatter stort sett grunne gravearbeider på cirka 50-60 centimeter i forbindelse med utskiftning av overdekningslaget. Dagens asfalt skal erstattes med nytt dekke av naturstein. Fortau langs hele strekningen skal avgrenses med Oslokantstein mot veibanen.

Hele gatebredden blir bygd om fra fasade til fasade med nødvendig utskifting av gatas bærelag og øvrig infrastruktur, samt mindre justeringer inn mot gatekryssene.

I tillegg blir det gravearbeider for VA-ledninger og montering av kummer. Typisk gravedybde vil da være ned mot 2,0 meter, men på det dypeste ned til 3,2 meter.

Prosjektet ønsker å bevare og bedre vekstvilkårene for de åtte hestekastanjene som står langs Stortingets østfasade. Fem av trærne er gamle, sannsynligvis fra slutten av 1800-tallet, mens tre trær ble plantet for cirka 20 år siden. <i>Foto:  Bymiljøetaten, Oslo kommune</i>
Prosjektet ønsker å bevare og bedre vekstvilkårene for de åtte hestekastanjene som står langs Stortingets østfasade. Fem av trærne er gamle, sannsynligvis fra slutten av 1800-tallet, mens tre trær ble plantet for cirka 20 år siden. Foto:  Bymiljøetaten, Oslo kommune

Regulert som torggate

Prosjektleder i Bymiljøetaten, Edle Marie Stang, sier til Veier24 at de nå lyser ut oppdraget, og at planen er å få signert kontrakt med entreprenør i løpet av høsten 2023, slik at anleggsstart kan skje tidlig vår 2024. Hun forteller at planlagt anleggsperiode på 12-16 måneder.

– Hva er bakgrunnen for ombyggingen av denne delen av Akersgata?

– Akersgata mellom Grensen og Prinsens gate er en del av Områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum. Gata er regulert til torggate, med spesielle føringer om at gata skal ha eget sykkelanlegg. Strekningen er også en del av Plan for sykkelveinett vedtatt av Oslo kommune.

– Hva ønsker dere å oppnå av forbedringer?

– Målet er å bedre tilrettelegging for gående, syklende og byliv i Akersgata. Vi legger også til rette for nødvendige sikringstiltak for Stortinget. Fortauene blir bredere, og de skal få natursteinsdekke. Prosjektet skal bidra til økt byliv gjennom å legge til rette for bylivsaktiviteter og forbedre gange- og sykkelforbindelsene til og gjennom sentrum. Det etableres et nytt grøntfelt rundt trærne ved Stortingets fasade, der det også er planlagt etablert nye lyspunkter og sittemøbler, samt planting av noen nye trær. Grøntfeltet vil også være en del av den lokale overvannshåndteringen i gata. Belysningsanlegg i gata skal også oppgraderes, forteller prosjektlederen.

Stortingskvartalet skal bli åpent, romslig og lyst, selv om de gamle kastanjetrærne langs Stortingsbygningen bidrar til å skape skygge. <i>Foto:  Bymiljøetaten, Oslo kommune</i>
Stortingskvartalet skal bli åpent, romslig og lyst, selv om de gamle kastanjetrærne langs Stortingsbygningen bidrar til å skape skygge. Foto:  Bymiljøetaten, Oslo kommune

Historie tilbake til 1624

Akersgata er en av de opprinnelige gatene fra Christian IVs byplan av 1624, som strekker seg fra Kontraskjæret og Akershus festning i sør til Hammersborg i nord. Dette prosjektet tar kun for seg de to kvartalene mellom Prinsens gate og Grensen, kalt Stortings- og Grensenkvartalet.

Fra rundt år 1300 har veien mellom Akersneset (der Akershus festning ligger) og Aker gård og kirke (nå Gamle Aker kirke) gått der Akersgata og Akersveien går i dag.

I nyere tid er trolig Akersgata mest kjent som Oslos avisgate, der de fleste av byens større aviser har eller har hatt sitt tilhold.

Slik tenker OBOS og NCC at den nye bydelen vil se ut når om man bygger et miljølokk over E6 på Manglerud.
Les også

Parklokk kan gi plass til 700 boliger

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.