Mer erosjon i kvikkleireområder på Romerike – feilaktig drenering ligger bak flere tilfeller

NVE har undersøkt tilstanden langs elver, bekker og raviner i kjente kvikkleireområder i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker.

Feilaktig utført drening fra landbrukseiendommer kan skape farlig erosjon i skredutsatte kvikkleireområder. Bildet viser Tistilbekken kort tid etter at skredet gikk i Gjerdrum. Målet til NVE var den gang at kontrollert erosjon skulle senke bekken to meter. På bildet har bekken allerede gravd seg én meter ned.
Feilaktig utført drening fra landbrukseiendommer kan skape farlig erosjon i skredutsatte kvikkleireområder. Bildet viser Tistilbekken kort tid etter at skredet gikk i Gjerdrum. Målet til NVE var den gang at kontrollert erosjon skulle senke bekken to meter. På bildet har bekken allerede gravd seg én meter ned. (Foto: Joachim Seehusen)

NVE har undersøkt tilstanden langs elver, bekker og raviner i kjente kvikkleireområder i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker.

Nå går NVE videre med 98 utvalgte områder som skal undersøkes nærmere – 22 av dem i Gjerdrum, 40 i Nannestad og 36 i Ullensaker kommune.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå