FORSVAR

Mener forsvaret hadde bestemt seg for VW Amarok på forhånd

Konkurrent hevder at Forsvaret aldri krevde at nye biler skulle ha plass til fire HV-soldater med full stridsutrustning.

Dette er Heimevernets innsatsstyrkers nye feltvogn av typen VW Amarok. Det skal leveres minst 380 slike.
Dette er Heimevernets innsatsstyrkers nye feltvogn av typen VW Amarok. Det skal leveres minst 380 slike. Eirik Helland Urke
11. apr. 2019 - 05:15

Ba Forsvaret om nye feltvogner med nok innvendig plass til at heimevernsoldatene kan kjøre dem iført hjelm og vest? Eller ville det vært tilstrekkelig at stridsutrustningen fraktes i bagasjerommet?

Det er stridens kjerne i en anbudsteknisk konflikt etter at Forsvarsmateriell i fjor høst bestilte nye feltvogner til erstatning for 30 år gamle Mercedes-Benz Geländewagen.

For liten

I fjor høst ble det klart at VW Amarok blir den nye HV-feltvognen. Leverandøren Harald A. Møller hadde grunn til å juble over kontrakten med Forsvarsmateriell, som er verdt 338 millioner kroner pluss moms, og som i første omgang vil gi 380 nye pickuper. Ifølge rammeavtalen kan det bli 700 biler totalt.

Ikke alle er like fornøyde med prosessen rundt feltvogn-kjøpet. Saken havnet først i retten. Nå verserer den for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). 

– Vi er uenig i at Forsvaret kunne endre innholdet i minstekravet underveis i anbudskonkurransen, og det vil vi prøve for Klagenemnda, sier Morten Åsli i Blue Aerospace til Teknisk Ukeblad.

Åsli representerer det amerikanske selskapet Blue Aerospace LLC, som deltok i konkurransen med Mitsubishi-importøren Motor Gruppen AS som underleverandør.

De ble avvist fra å bli med videre i konkurransen. Årsaken var at bilen de tilbød var for liten, ifølge Forsvaret, fordi soldatene skulle kunne sitte med hjelm og stridsvest på. Sjåføren og passasjeren foran hadde problemer med å vri hodet til siden for å se ut av vinduet fordi hjelmen skaller i tak og side.

– Det var bare et «bør»-krav i konkurransegrunnlaget. I henhold til anskaffelsesloven, kan man ikke avvises for å ikke tilfredsstille et bør-krav, sier han.

– Ulovlig direkte anskaffelse

Teknisk Ukeblad har fått innsyn i klagesaken som er under behandling av nemnda.

VW Amarok-feltvognene har plass til fire stridsutrustede soldater, mens to konkurrenter ifølge FMA var for små. Foto: Eirik Helland Urke

Der kommer det frem en rekke alvorlige beskyldninger rettet mot Forsvarsmateriell (FMA) og deres gjennomføring av anbudsprosessen.

Blue mener FMA har gjort en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget underveis.

«Dette er gjort ved at Forsvarsmateriell underveis i konkurransen endret et teknisk minstekrav, både ved å endre ordlyden til innholdet i kravet og ved å legge til grunn sin egen fortolkning av kravet uten å kunngjøre dette for leverandørene», påstår de i klagen.

– Vi mener de ikke kan endre innholdet i et minstekrav underveis i evalueringen, sier Åsli. 

Militærleverandøren mener dette påvirket rangeringen av deltakerne i konkurransen.

Mener de hadde bestemt seg på forhånd

Blues oppfatning er at «gjennomføringen av konkurransen ikke har vært en reell prosess, men vært utført for å sikre seg et bestemt produkt».

De er meget kritiske til testingen av feltvognene i forbindelse med det de karakteriserer som en «grovt uansvarlig» anbudskonkurranse.

«Forsvarsmateriell har underveis i konkurransen foretatt en endring av de utlyste kravene for å sikre at det kjøretøyet som ble foretrukket av testgruppen kom best ut», påstår Blue i klagen.

Blue viser til en testrapport som de mener viser at evalueringen av kjøretøyene har blitt tilpasset etter tilbakemeldingene fra testpersonene, for å sikre seg at det kjøretøy
som ble best likt av testpersonene også kom best ut i evalueringen etter testene.

Det sentrale stridstemaet er hva som ble kommunisert rundt kravet til plass for personell i kjøretøyet:

«Nemnda bes merke seg at det ved gjennomføring av testene er foretatt en omskrivning av kravet fra slik det var kunngjort, til at man ved testene har en ny ordlyd som setter krav om at åtte personer skal sitte i de to kjøretøyene ikledd full stridsutrustning. Dette er en vesentlig endring av skal-kravet, da det stiller større krav til plass i kjøretøyet», heter det i klagen.

Dagens MB Geländewagen (t.v) skal erstattes av VW Amarok. Foto: Eirik Helland Urke

Det er ikke første gangen at Blue Aerospace protesterer i forbindelse med kjøp av forsvarsmateriell.

For to år siden krevde de 26 millioner kroner fra staten etter å ha tapt anbudskonkurransen for traktorene som skal slepe Forsvarets nye redningshelikoptre og kampflyet F-35. Borgarting lagmannsrett skal behandle saken i mai.

Helt uenig

Forsvarsmateriell er helt uenig i at det er gjort en vesentlig endring i konkurransegrunnlaget underveis i konkurransen. De mener at kravet om at feltvognene skulle kunne transportere soldater ikledd stridsutrustning, er kunngjort og opprettholdt gjennom hele konkurransen.

FMA peker blant annet på at det under tilbyderkonferansen ble vist frem fire soldater fra Heimevernet kledd i stridsutrustning. De mener klagen fra Blue inneholder flere faktafeil og udokumenterte påstander. Det kommer frem i tilsvaret de har sendt til Kofa.

Mitsubishi L200. Foto: Mitsubishi Motors

FMA mener blant annet at det er feil at konkurransegrunnlaget ble kunngjort. De skriver at det kun var kvalifikasjonsgrunnlaget for konkurransen som ble kunngjort som en del av prekvalifiseringen. Konkurransegrunnlaget ble sendt direkte til leverandørene.

Teknisk Ukeblad har bedt FMA om å kommentere beskyldningen om at de hadde bestemt seg for VW Amarok på forhånd, og fått følgende skriftlige svar:

– Forsvarsmateriell har mottatt klage fra Blue Aerospace til Kofa i anskaffelsen av nye feltvogner til Heimevernet. Vi har inngitt tilsvar der påstanden i klagen avvises. Grunnet den pågående prosessen har Forsvarsmateriell ingen ytterligere kommentarer.

Sjekket anonymt varsel

I tilsvaret deres kommer det også frem at Forsvarsdepartementet mottok et anonymt varsel om at konkurransen om feltvognene inneholdt feil. Internrevisjonen i Forsvarsmateriell undersøkte påstandene i varselet og konklusjonen deres var at påstandene var grunnløse, ifølge FMA-tilsvaret.

De mener også at det ikke ville vært mulig å transportere soldater i kjøretøyet som Blue tilbød, «både grunnet HMS-risiko knyttet til soldatenes sittestilling, samt svekket operativ evne».

Selv om det ikke nevnes direkte at soldatene skal kjøre i stridsutrustning, mener FMA at begrepet «inkludert» i denne sammenhengen må forstås slik.

«Det er naturlig at gjennomføring av et oppdrag fordrer at soldatene er operative og beskyttet under transport. Kjøretøyene er i seg selv upansrede. Soldatene må derfor være beskyttet gjennom bekledning. Soldatene skal ikledd full stridsutrustning kunne bevege seg raskt inn og ut av kjøretøyet», skriver FMA.

I kommentaren til tilsvaret opprettholder Blue kritikken.

«Innklagede kan ikke høres med at man i offentlige anskaffelser skal måtte lete i beskrivelser fra prekvalifiseringen for å kunne tolke innholdet i et minstekrav som er kunngjort senere og som de facto har medført avvisning», heter det i kommentaren de har sendt til Kofa.

Gikk til retten

Før saken havnet på bordet til Kofa, forsøkte Blue å få stoppet anbudskonkurransen ved å gå rettens vei. De ba om midlertidig forføyning fra Oslo byfogdembete. Selskapet la ned påstand om at Forsvarsdepartementet skulle forbys å tildele feltvogn-kontrakten inntil det var rettskraftig avgjort om anbudskonkurransen var gjennomført i strid med regelverket.

Disse konkurrerte

Konkurransen om Prosjekt 5044 «Nye feltvogner til Heimevernet», startet i januar 2017.

Da tilbudsfristen gikk ut 30. august 2017 hadde FMA fått inn tilbud fra Toyota Norge (Hilux), Iveco Defence Vehicles (Daily), Daimler (Geländewagen og Sprinter), Harald A. Møller (Amarok) og Blue Aerospace (Mitsubishi L200).

Daimler forsvant i første shortlisting, på grunn av pris, og etter forhandlinger våren 2018 ble Harald A. Møller rangert som nummer én og Iveco nummer to. Også Iveco klaget på avgjørelsen.

Verdien på rammeavtalen er vurdert til maksimalt 900 millioner kroner pluss moms.

Forsvarsmateriell mente på sin side at Blue ikke var rettighetshavere i konkurransen.

Kort fortalt mente Blue at anskaffelsen var omfattet av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser, fordi det ikke dreide seg om militære kjøretøy. De mente kjøpet dreide seg om kommersielle kjøretøy. Retten konkluderte imidlertid med at det var militære kjøretøy, som Norge har et unntak for i WTO-avtalen.

Blue tapte saken i Oslo Byfogdembete. De avviste selskapets begjæring om midlertidig forføyning i fjor sommer, fordi selskapet ikke hadde rettslig interesse.

– Vi registrerer at staten valgte å prosedere på at amerikanske selskaper ikke er rettighetshavere, fremfor å la retten behandle saken. Vi fikk derfor ikke muligheten til å prøve vår påstand rettslig, noe vi selvsagt tar til etterretning, sier Åsli om resultatet.

– Det er likevel synd at staten ikke ser seg tjent med å la flest mulig tilbydere delta i anbudskonkurranser, særlig når de avviser de tilbudene som får desidert høyest score etter tildelingskriteriene. Det bør være i alles interesse at Forsvaret velger de tilbudene som gir mest igjen for pengene, fortsetter han.

De valgte å ikke anke avgjørelsen.

Diesel-trøbbel i vinter

Harald A. Møller har i sin leveranse med seg Volkswagen-fabrikken, i tillegg til det nederlandske selskapet Modiforce som har spesialisert seg på å modifisere VW-biler. De har gjort tilsvarende versjoner av Amarok for det nederlandske forsvaret.

VW Amarok i det nederlandske forsvaret. Foto: Koninklijke Landmacht

Ifølge Volkswagen Nyttekjøretøy er planen å levere de første bilene til Forsvaret i slutten av august.

Men tidligere i år befant importøren seg i en liten knipe. Da de var i ferd med å bestille de første bilene fra fabrikk, kom Volkswagens juridiske avdeling plutselig på banen og krevde en offisiell bekreftelse på at bilene lar seg registrere i Norge med Euro 3-motor.

En slik offisiell forhåndsgodkjenning var ikke Vegdirektoratet villig til å gi.

Ettersom feltvognene må være i stand til å gå på F-34-drivstoff, grunnet forsyningssikkerhet, er konsekvensen at de ikke kan ha motorer med Euroklasse 6 som normalt er påkrevd i Norge. Det finnes imidlertid unntak i kjøretøyforskriften som sier at avgasskravene ikke gjelder for militærtaktiske biler registrert på Forsvaret.

HV-pickupen skal ha toliters 140 hk TDI-motor som ikke har noen EU-typegodkjenning, ettersom motorutgaven kun leveres til markeder i Asia og Sør-Amerika. Det relativt høye svovelinnholdet i F-34 ville tatt livet av avgassetterbehandlingssystemene i en mer moderne dieselmotor.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.