Mattenøtt TU 39 - 2013

Finn sifrene.

Mattenøtt TU 39 - 2013
Bilde: Colourbox

En sifferoppgave passer nå. Vi har fem sifre, A,B,C,D og E.

Produktet av AD og BD er EEE. Summen av ACB, BAC og CBA er også EEE.

Finn de fem sifre når du vet at B er større enn A.

Her finner du løsningen: Fasit mattenøtt TU 39 - 2013

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: