MATTENØTTER

Mattenøtt TU 31 - 2004

Finn, på en elegant måte, den minste verdien polynomet p(x) antar for reelle x, der p(x) = x(x+1)(x+2)(x+3).Sjekk fasiten!

Les mer om: