Mattenøtt TU 20 - 2014

Finn arealet.

Mattenøtt TU 20 - 2014
Bilde: Colourbox

To kvadrater med sider på henholdsvis 1 m og 1,5 m overlapper hverandre på en slik måte at det ene hjørnet­ av det største kvadratet ligger i sentrum av det minste kvadratet, og slik at det største kvadratets to sider skjærer to av sidene i det miste kvadratet henholdsvis en tredjedel og to tredjedeler innpå.

Hva er arealet av det over­lappede området?

Her er løsningen: Fasit mattenøtt TU 20 - 2014

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.