Mattenøtt TU 12 - 2014

En ren matteoppgave.

Mattenøtt TU 12 - 2014
Bilde: Colourbox

Mange har spesielle utfordringer når jeg forsøker å anskueliggjøre matteoppgavene til det praktiske liv.

Jordkrumningen og kjemper, for å nevne noen. Her tar vi derfor en ren matteoppgave. Gitt et kvadrat med sidelengde x.

Det finnes et punkt P i kvadratet som er 2 m fra det ene hjørnet (A), 3 m fra det andre hjørnet (B) og 4 m fra det tredje hjørnet (C).

Finn x.

Her er løsningen: Fasit mattenøtt TU 12 - 2014

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: