Mattenøtt TU 11 - 2014

Mystisk trekant.

Mattenøtt TU 11 - 2014
Bilde: Colourbox

Vi har en trekant ABC, med tre uavhengige betingelser. 

Gitt AB = s med høyde h til C, og vinkel BAC er det dobbelte av vinkel ABC, som kan settes til v, der v er ikke gitt.

Konstruer denne trekanten.

Her er løsningen: Fasit mattenøtt TU 11 - 2014

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: