Mattenøtt TU 02 - 2013

I sneglefart.

Mattenøtt TU 02 - 2013

I sneglefart.

En snegle beveger seg fra bunnen på en 12 m dyp grøft. Den beveger seg 4 m opp om dagen og sklir ned 1 m om natten.

Vi antar her at dagen og natten er like lange (12 timer). Hvor lang tid bruker sneglen på å nå toppen?

Fasit mattenøtt TU 02 - 2013  

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå