Mattenøtt TU 01- 2015

Del trekanten.

Mattenøtt TU 01- 2015
Bilde: Colourbox

Gitt en trekant ABC og trekk medianen fra C til linjen AB som treffer denne i D. Trekantene ACD og DBC har samme høyde over grunnlinjen ADB og har samme areal.

Vis hvordan du kan dele hver av de to trekantene slik at bitene kan settes sammen til en kopi av den andre trekanten.

Her er løsningen: Fasit mattenøtt TU 01 - 2015

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: