MASKINER & UTSTYR

Kommune slurvet med hjulgraver-leasing

Kommunen rotet det til når den skulle lease en hjulgraver.

Skiens kjøp av en gravemaskin på hjul ble en mer omfattende sak enn de nok hadde tenkt.
Skiens kjøp av en gravemaskin på hjul ble en mer omfattende sak enn de nok hadde tenkt. Foto: Pon Cat
14. des. 2018 - 08:47

I mai i 2017 ville Skien kommune lease en hjulgraver. Anskaffelsen var anslått til rundt 1,8-1,9 millioner kroner eks mva.

Konkurransegrunnlaget anga tre hovedkriterier for tildeling:

  • Pris (vektet med 35 %)
  • Rasjonell og effektiv i bruk (vektet med 45 %)
  • Kvalitet og miljø (vektet med 20 %)

De to siste hovedpunktene hadde flere underkriterier.

Tett poengstrid

Det kom inn fire tilbud, deriblant fra Nasta (Hitachi) og Pon (Cat). Kommunen regnet så sammen poengene for de forskjellige kriteriene og de forskjellige leverandørene. Nasta fikk en samlet score på 8,88 poeng for sin maskin, og Pon fikk 9,03 for sin. Ikke den kjempestore forskjellen, kanskje, men poengberegning med to desimaler gjør jo saken tydeligere når man vil skille klinten fra hveten. Og Pon ble tildelt kontrakten i august 2017.

Men kommunen hadde klart å rote til sine egne poengberegninger.

Nasta sendte raskt e-post, og mente at Pon hadde fått flere poeng enn de skulle ha. Kommunen innrømmet regnefeilen med en gang. 8,95 poeng var det riktige for Pon sitt vedkommende. Det var likevel høyere score enn Nastas 8,88 poeng.

Nasta sendte øyeblikkelig ny e-post og noen dager senere en klage. Firmaet kunne ikke forstå at kriteriet «Rasjonell og effektiv i bruk» var regnet ut riktig og i henhold til konkurransegrunnlaget. Kommunen hadde tilsynelatende utelatt underkriteriet «Service og kundestøtte», og dette innebar at hele regnestykket ble feil selv om begge leverandører skulle få full score på 10 poeng på dette punktet.

Ny omregning

Kommunen innså også denne gangen at regnestykket ikke stemte. Forklaringen var denne: Ved en feil hadde hadde underpunktet «Service og kundestøtte» blitt evaluert under hovedkriteriet «Kvalitet og miljø», og ikke under hovedkriteriet «Rasjonell og effektiv i bruk», slik som det sto i konkurransegrunnlaget.

Etter den nyeste omregningen fra kommunens side viste det seg at Nasta ikke skulle ha 8,88 i samlet poengscore, men 9,00. Men ingen grunn til å feire. Det ble ikke noen kontrakt av den grunn. Samme omregning viste nemlig at Pon ikke skulle ha 8,95 poeng, men derimot 9,01.

Ytterst hårfin seier til Pon, der altså.

Nasta hadde ved disse tider sikkert fått nok av kommunalt surr, og sendte saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Firmaet mente at kommunen hadde brutt prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet og viste til paragraf 4 i lov om offentlige anskaffelser.

Kommunens korte tilsvar - i hvert fall slik det er referert i Kofas behandling av saken - er noe ubehjelpelig. Dels bestrider kommunen at evalueringen var i strid med nevnte paragraf 4, og dels kommer kommunen med følgende redegjørelse: «Da underkriteriet «service og kundestøtte» som var en del av grunnlaget for den opprinnelige evalueringen av tildelingskriteriet «kvalitet og miljø» måtte flyttes, måtte det foretas en ny vurdering av hele tildelingskriteriet «kvalitet og miljø».»

Kofa finner det noe merkelig. Pon fikk opprinnelig 9,5 poeng på tildelingskriteriet «kvalitet og miljø», og derunder 10 poeng på underkriteriet «service og kundestøtte». Hvis akkurat dét underkriteriet tas ut av vurderingen, så skulle jo poengsummen for hele tildelingskriteriet «kvalitet og miljø» gått noe ned?

«Endret skjønn»

Kofa konkluderer slik: Innklagede, altså kommunen, har valgt å gjennomføre en ny evaluering av hele tildelingskriteriet «kvalitet og miljø», og på grunnlag av dette oppjustert Pons poengscore.

«En slik ny evaluering som ikke er begrunnet i feil i den opprinnelige evalueringen, må antas å skyldes en endret skjønnsutøvelse fra innklagedes side,» heter det.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Kofa viser til at paragraf 25-1 (4) i forskrift om offentlige anskaffelser ikke gir anledning til slike endringer i skjønn. Skien kommune har derfor brutt forskriften.

Klagenemndas avgjørelse kom i slutten av november i år.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.