Maritime Cleantech: – Finansnæringen kan spille en større rolle i å nå klimamålene enn vi først trodde

Bærekraft er megatrenden som vil prege maritim næring. CO2-avgift og en finansnæring som stiller krav blir viktige pådrivere, mener Hege Økland.

Maritime Cleantech: – Finansnæringen kan spille en større rolle i å nå klimamålene enn vi først trodde
Wärtsilä er en av klyngemedlemmene i NCE Maritime Cleantech og som bruker Norge som laboratorium. Her fra test av autodokking med Folgefonn. Wärtsilä

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i litt ulike deler av maritim næring om hva som preget perioden 2010-2020 – og hvilke trender de ser framover – fem og 10 år. Vi ber dem også svare på hvilke drivkrefter som har vært og vil være viktig.