OFFSHORE

Manifoldene på plass

TUNGE LØFT Den 444 tonn tunge Manifolden løftes på plass av kranskipet Uglen.FOTO: AJS
TUNGE LØFT Den 444 tonn tunge Manifolden løftes på plass av kranskipet Uglen.FOTO: AJSBilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
1. apr. 2005 - 09:59

Tønsberg: Statsråd Foss var imponert over hva norsk industri er i stand til å produsere for å sikre staten olje og gassinntekter.

– Norsk offshoreindustri er konkurransedyktig internasjonalt. Det ser vi ved økende eksport av teknologi og utstyr til alle verdensdeler, sa han under besøket ved Grenland Tønsberg (tidl. Heerema Tønsberg).

Både verkstedet i Tønsberg og andre offshoreverksteder sliter med å få inn nye oppdrag. Det er få nye plattformer på sokkelen, og oljeselskapene ser ut til å prioritere utbygginger i andre verdensdeler. Foss understreket at regjeringen følger nøye med i utviklingen, men han var ikke villig til å gå inn på endringer i rammevilkårene nå.

500 mennesker

Brønnrammene på Ormen Lange er store. Totalt kommer vekten oppi 1150 tonn. FMC Kongsberg Subsea er ansvarlig leverandør av utstyret som til sammen koster 1,3 milliarder kroner. Av dette utgjør arbeidet med stålstrukturene og montasje ved Grenland Tønsberg rundt 10 prosent av kostnadene.

Prosjektleder hos FMC, Endre Smedsrud, kunne fortelle at en jobb som Ormen Lange innebærer arbeid for rundt 250 mennesker i FMC Kongsberg i to år, mens det gir arbeid til omtrent samme antall mennesker utenfor bedriften i byggeperioden.

200 TWh

De to Ormen Lange-brønnrammene er unike. De er de første dypvannsinstallasjonene på norsk sokkel. Aldri før er det levert undervannsbrønner med tilsvarende kapasitet. Hver av brønnene kan levere inntil 10 millioner Sm 3 gass daglig. Totalproduksjonen på feltet er rundt 20 milliarder Sm 3 i året, eller rundt regnet 200 TWh energi.

Produksjonen av undervannsutrustningen ligger litt foran planene, noe som er en fordel i og med at de nå skal inn i en omfattende testperiode, før de slepes til Ormen Lange-feltet St. Hans-aften. Der skal de sette på bunnen av Heeremas løftefartøy Thialf. Bunnrammene skal settes ned på havbunnen innefor en nøyaktighet på 2,5 meter.

Les mer om: