Mangler plass i havet til testing av ny vindteknologi

Nye konsepter for flytende havvindturbiner står nærmest i kø for å bli testet i full skala i Nordsjøen. Men myndighetene greier ikke å holde tritt med tildeling av plass i havet.

Mangler plass i havet til testing av ny vindteknologi
– Leveranser til demo-turbiner gir verdifull erfaring og referanser til norske bedrifter foran kommende store utbygginger, som for eksempel i området Utsira Nord, sier prosjektleder Mads Arild Vedøy i MET Centre. Foto: Privat

I havvindbransjen er man nå svært bekymret over den lange saksbehandlingstiden i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).