OLJE OG GASS

Mangler 600.000 fat dagen i 2012

ØKER FORBRUKET: De fremvoksende økonomiene i Kina, Brasil og Midtøsten øker oljeforbruket. Tilbudet klarer ikke å holde takten, ifølge amerikanske EIA. Det betyr at lagrene må tappes, i alle fall frem til 2013.
ØKER FORBRUKET: De fremvoksende økonomiene i Kina, Brasil og Midtøsten øker oljeforbruket. Tilbudet klarer ikke å holde takten, ifølge amerikanske EIA. Det betyr at lagrene må tappes, i alle fall frem til 2013. Bilde: colourbox.com
Kjetil Malkenes Hovland
13. juli 2011 - 12:11

Verden etterspør stadig mer olje. I løpet av året trenger vi 1,4 millioner fat mer per dag. I 2012 vil vi trenge 1,6 millioner fat mer enn det igjen.

Det skriver amerikanske Energy Information Administration (EIA) i sin månedlige kortsiktige energirapport Short Term Energy Outlook.

Verden trenger altså 3 millioner ekstra fat per dag i løpet av 2012. Samtidig øker tilbudet bare med 2,4 millioner fat i samme periode, ifølge EIA.

Stramt marked til 2013

I rene tall betyr dette at forbruket forventes å stige fra 86,7 millioner fat per dag i 2010 til 88,2 millioner fat per dag i 2011 og 89,7 millioner fat per dag i 2012.

Oljeprisen falt noe etter at medlemmene i Det internasjonale energibyrået (IEA) nylig bestemte seg for å IEA åpner nødlagrene og gjøre 60 millioner oljefat tilgjengelig for verdensmarkedet.

Siden dette kun utgjør omtrent 16 timer globalt forbruk har tiltaket i praksis hatt liten påvirkning på prisene. Siden har oljeprisen steget igjen. – Dette er ingen løsning , sa analytikere til Teknisk Ukeblad etter IEA-medlemmenes avgjørelse.

Dette bekrefter også EIA, som spår et stramt oljemarked helt til 2013. Det sa de også i sin mai-rapport, Dyr olje til 2013 .

Lagrene må tappes

Bakgrunnen er at etterspørselen øker mer enn tilbudet, særlig fra landene utenfor Opec-kartellet. Det betyr at oljelagrene må tappes videre.

Dessuten må markedet stole på at oljeprodusentene både i og utenfor Opec øker produksjonen. Det tror EIA vil skje, i alle fall hvis halve produksjonen i Libya kommer på fote igjen. Men selv da vil det ikke bli produsert nok til å møte den økte etterspørselen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

EIA spår at landene utenfor Opec øker tilbudet med 0,6 millioner fat per dag både i 2011 og 2012. Opec øker samtidig sin produksjon av råolje og væsker med 0,3 millioner fat i 2011 og 0,9 millioner fat i 2012. Hvor mye av dette som er tilgjengelig for eksport sier ikke IEA så mye om. Dette har også med politikk å gjøre.

Totalt øker altså tilbudet maksimalt med 2,4 millioner fat per dag i løpet av 2011 og 2012, mens etterspørselen øker med 3 millioner fat i samme periode, om vi skal tro EIAs tall. Det betyr at tilbudet ikke møter etterspørselen, og at gapet er på rundt 600.000 fat per dag.

EIA Short Term Energy Outlook juli 2011
OLJEBEHOV: EIAs tall over etterspørselen etter flytende brensler i 2011 og 2012. EIA

Se tabellen i større versjon

Usikker oljepris

Det at IEA sendte 60 millioner fat fra nødlagrene ut på markedet gjør at OECD-landenes kommersielle lagre ikke blir like raskt tappet som EIA har forventet i andre halvår.

I første halvår falt disse lagrene med 7 millioner fat. De var forventet å bli tappet med 127 millioner fat i siste del av 2011 på grunn av økt forbruk. Nå skal de bare falle med 71 millioner fat.

«Utsikten for oljeprisene er usikker,» skriver EIA. De viser til faren for uro i produsentland som Sudan, usikker evne og vilje hos viktige Opec-medlemmer (Saudi-Arabia) til å øke produksjonen over tid for å møte etterspørselen, usikker global vekst og store finansielle utfordringer i mange land.

IEAs sjeføkonom bekrefter utfordringer: – Mangler to millioner fat om dagen

Opec-fall i 2011

Ifølge EIA vil produksjonen av råolje og væsker fra produsentene utenfor Opec øke med 540.000 fat i 2011 og 740.000 fat i 2012. De største økningene kommer fra Canada, med 170.000 fat per dag og Colombia med 120.000 fat per dag.

EIA har nedjustert produksjonsfallet i Nordsjøen i forhold til forrige kortsiktige energirapport. Økt skatt på britisk sokkel vil få mindre effekt på totalproduksjonen enn tidligere ventet, mener de.

Opecs produksjon av råolje faller med 300.000 fat i 2011, men øker med 560.000 fat per dag i 2012. Samtidig øker væskeproduksjonen deres med 600.000 fat per dag i 2011 og 0,4 millioner fat per dag i 2012, spår EIA.

Forventer Libya-bedring

Opecs 12 medlemmer produserte 29,2 millioner fat per dag i andre kvartal 2011. Dette vil øke noe i tredje kvartal, spår EIA.

EIA forventer at halvparten av Libyas produksjon er tilbake på nivået før krigen før slutten av 2012. Skulle dette ikke skje, mangler verden enda mer olje.

Men Opecs reservekapasitet faller fra antatt 4 millioner fat per dag i slutten av 2010 til 3,1 millioner fat per dag i 2012. Dette viktig fordi lav reservekapasitet skaper frykt for oljemangel og brems i global vekst.

De kommersielle lagrene i OECD-landene faller både i 2011 og 2012. I slutten av 2010 hadde landene i snitt lagret olje til 58,1 dagers forbruk, og dette faller til 54,6 dager i 2012.

Gassen blir dyrere

Bensinprisene i USA falt fra mai til juni. Lagrene av naturgass er nå 8 prosent lavere enn for ett år siden. EIA forventer at lagrene vil bygge seg opp gjennom sommeren og nå rekordnivåer i siste halvdel av 2011.

I 2012 vil gassmarkedet bli strammere, sier EIA. Da vil også spotprisene ved Henry-huben (dvs. prisen på gassen som forhandles på New York Mercantile Exchange, Nymex) stige fra et forventet nivå på 4,27 dollar per million britiske termiske enheter (MMBtu) til 4,54 per MMBtu, ifølge EIA.

Kina og Brasil øker

Det er landene utenfor OECD, spesielt Kina, Brasil og Midtøsten, som står for det økte oljeforbruket frem til 2013, ifølge EIA.

Forbruket i Europa faller, men USA, Canada, Mexico og Sør-Korea øker.

Japans forbruk øker noe i 2011, men faller i 2012 når kraftverkene er tilbake etter jordskjelvet og tsunamien.

Forklarer forskjell i oljepris

Prisene har den siste tiden vært langt høyere for olje av nordsjøkvalitet, såkalt Brent-olje, enn for den lette Texas-oljen (WTI) som selges på langtidskontrakter på New York Stock Exchange.

EIA forklarer prisforskjellen med at oljelagrene er velfylte i Cushing, Oklahoma.

Økende mengder importert råolje fra Canada bidrar til dette, og det kommer til å fortsette helt til man fjerner flaskehalsene i transporten av råolje fra Midtvesten til gulfkysten.

IEA spår større etterspørsel

Det er ingen trøst å hente tvers over Atlanteren heller. Det internasjonale energibyrået (IEA) i Wien spår i sin markedsrapport Oil Market Report at etterspørselen i 2012 blir enda høyere, 91 millioner fat per dag. Allerede i løpet av 2011 når etterspørselen 89,5 millioner fat per dag.

Samtidig sier de at tilgangen på olje per juni er på 88,3 millioner fat per dag. IEA har flere ganger – Mangler to millioner fat om dagen at verden sliter med å skaffe nok olje. Dette bekreftes i de ferskeste tallene.

Ifølge IEA har Saudi-Arabia økt sin produksjon noe, som de har lovet tidligere. Opec leverer nå 30 millioner fat per dag (mbpd). Landene utenfor Opec leverer 53,1 mbpd i snitt i 2011. Dette vil stige til 54 millioner fat per dag i 2012, ifølge IEA.

Det ser ut til at det er et betydelig misforhold mellom tilbud og etterspørsel.

Dette gir seg utslag for oljeimportørene. USA hadde for eksempel sitt nest største handelsunderskudd noensinne i mai. Oljeimporten var blant de viktigste årsakene til at underskuddet ble på 50,2 milliarder dollar (277 milliarder kroner) for mai alene, ifølge BBC.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.