DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Havarikommisjonen: Mangelfull vinterdrift bidro til kjedekollisjon i Lærdal i 2018

Havarikommisjonen retter kritikk både mot entreprenøren og Vegvesenet.

Bilder fra rapporten til Statens havarikommisjon.
Bilder fra rapporten til Statens havarikommisjon. Skjermbilde: Statens havarikommisjon for transport
4. apr. 2019 - 09:21

Mangler ved både utførelse og oppfølging av vinterdriften på veinettet bidro til kjedekollisjonen i Lærdal 6. april 2018. Statens havarikommisjon for transport tilrår økt kvalitetssikring av vinterdriften, og at akkreditering av entreprenører bør vurderes.

I kjedekollisjonen var tre vogntog, en lastebil og en varebil involvert. En fører ble alvorlig skadet, og en annen lettere skadet.

Undersøkelsen avdekket at kvaliteten på entreprenørens beslutninger for driftstiltak, gjennomføring av driftstiltak, dokumentering av veibanetilstand og kontrollerende tiltak har vært mangelfull, skriver Havarikommisjonen i sin rapport, som ble lagt fram i går.

I tillegg viser både denne og tidligere undersøkelser av veitrafikkulykker at Statens vegvesen som byggherre ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp og kvalitetssikret vinterdrift som er utført av kontraherte entreprenører.

Undersøkelsen av kjedekollisjonen i Lærdal 6. april 2018 har avdekket at kvaliteten på entreprenørens beslutninger for driftstiltak, gjennomføring av driftstiltak, dokumentering av veibanetilstand og kontrollerende tiltak har vært mangelfull. I tillegg har undersøkelsen avdekket at Statens vegvesen som byggherre ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp og kvalitetssikret driftsarbeidet til entreprenøren. Denne og tidligere undersøkelser har vist at det er et behov for å styrke oppfølging og kvalitetssikring av vinterdrift. I denne sammenheng mener SHT at det bør sees på nye tiltak og løsninger, hvor også akkreditering av entreprenørene gjennom en tredjepartskontroll bør vurderes, heter det i kommisjonens oppsummering.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen utreder muligheten for å etablere tredjepartskontroll som tiltak for å heve kvaliteten på driftsarbeidet.

Vegvesenet: Tar med seg læring

– Vi tek med oss mykje læring frå slike hendingar, og vi vil halde fram med å ta stikkprøver og bygge kunnskap om drift av vintervegane våre, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Vegvesenet i en pressemelding.

Det var mange uheldige omstende som slo inn på same tid denne aprilnatta. Driftsentreprenøren utførte førebyggande salting på tørr asfalt kvelden før. Når det så kom nedbør, kombinert med temperaturfall vart vegen svært glatt, heter det i meldingen.

– Vêrstasjonane som er representative for dette området meldte ikkje om noko urovekkande. Det er vanskeleg å føresjå korleis slike lokale vêromslag vil spele inn på veggrepet, seier Svenn Finden.

Statens vegvesen gjer jamlege stikkprøver på drift- og vedlikehaldskontraktane vi har med entreprenørane våre, først og fremst på strekningar som er definerte som problemområde. Dette er område der vi er kjent med at det er utfordringar knytt til vêromslag. E16 forbi Jutlamannen i Lærdal var ikkje rekna som eitt av desse. 

– Men når ulukka får eit slikt omfang, er det heilt tydeleg at her har vegen vore for glatt og at driftstiltaka har svikta, understrekar avdelingsleiaren.

 Vegvesenet har samla og systematisert informasjon etter ulukka, og denne hendinga vil vere utgangspunkt for læring både i denne og andre driftskontraktar.

Tilrådingane som Havarikommisjonen kjem med i sin rapport, mellom anna å sjå på akkreditering av entreprenørane gjennom ein tredjepartskontroll, vil bli med i prosjektet «Vinterdrift 2018-2019» og i arbeidet med ny kontraktsstrategi som startar i år, og held fram i 2020, heter det fra Vegvesenet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.