Mange får lederjobber de ikke mestrer, uten å bli degradert. Dette kan være forklaringene

Mange får lederjobber de ikke mestrer, uten å bli degradert. Dette kan være forklaringene
I en organisasjon der dyktige medarbeidere belønnes med å “klatre” i et hierarki, vil alle klatre til de når en posisjon de ikke mestrer, ifølge ledelsesforskeren Laurence J. Peter. Bilde:

Hvorfor er dårlig ledelse et så stort problem i næringslivet? Kan svaret ligge i en sosiologisk satirebok fra 1969?