OFFSHORE

Målrettet FoU-innsats forplikter

Oljeindustrien er sammen om å utvikle en riktig strategi for utvinning av olje og gass fra norsk sokkel. Samarbeidet går under navnet OG21, olje og gass for det 21. århundre.

Overingeniør Dag Vareidefra Statoil har siden januar ledet et sekretariat som skal samordne og utvikle denne strategien som nylig ble endelig vedtatt. Initiativtaker til OG21 var Olje- og energidepartementet, OED, som også oppnevnte et styre.Formue forspilles

- Jeg ser konturene av at vi skusler bort oljeformuen. Vi mangler en erkjennelse i det norske politiske miljøet om at norsk sokkel er sterkt konkurranseutsatt og at andre oljeprovinser etter hvert er blitt langt mer interessante. Staten må som største eier og interessent være med på å sikre sokkelen en levedyktig fremtid. Skal vi eksportere varer og tjenester fra Norge og forvalte den kunnskapsbasen som er bygget opp, må vi videreutvikle vår kunnskap og teknologi gjennom en målrettet forskning. Dagens kurs er gal, den bringer oss inn i forvitringsbanen, mener Dag Vareide, mannen som mer enn noen annen har studert norsk FoU innen oljesektoren det siste året.

Han understreker at nå står hele næringen sammen og viser stor vilje til å satse videre. Den har derfor en viss forventning om at regjeringen kommer den i møte og gir det lille løftet som er nødvendig for å komme i gang.

- Vi har oppnådd full konsensus om dette blant operatørene. De sitter også i utvinningslisensene og ser muligheter for å oppnå en viss form for lisensfinansiering gjennom deler av prosjektene. Gjennom det siste året har vi virkelig sett en kraftig dreining i oljeselskapenes holdning. De er rede til å ta de neste skrittene, sier Vareide.

Fem områder

I den nye strategien OG21 er det staket ut fem områder som det er viktig å videreutvikle for å oppnå en konkurransedyktig norsk olje og gassnæring: Miljø, økt utvinning, dypvannsteknologi, småfeltutvikling og gassverdikjeden.

Under disse er det flere teknologiområder som må utvikles.

- Noen av utviklingsoppgavene er tidskritiske. Klarer vi ikke å finne gode metoder for å videreutvikle reservoarene, går landet glipp av store inntekter. Spesielt er utviklingsoppgavene innen miljø og utvinning essensielle for å oppnå det regjeringen kaller den langsiktige utviklingsbanen som er målet for regjeringens oljepolitikk, sier Dag Vareide.

Han påpeker at dersom det ikke handles raskt reduseres interessen for norsk sokkel hos de store internasjonalel oljeselskapene: - Allerede i dag ser vi at det er mye lettere å få midler til investeringer i Mexicogolfen, Vest-Afrika eller Brasil.

Trekker FoU-linjene

Et av de viktigste formålene med OG21 er at initiativet skal bidra til å bedre og målrette forskningen innen oljesektoren. - Vi er ikke etablert for å bedre rammebetingelsene med forskningsmidler. Vi skal se på hva som er de teknisk viktigste utfordringene og derigjennom definere de tekniske rammebetingelsene for FoU i oljesektoren, sier Vareide.

En viktig del av strategien er at den skal ha grad av konsekvens. - Utførte FoU-oppgaver skal implementeres. Dette må etterleves ved at markedet etterspør de oppgavene som skal løses. FoU-virksomheten må derfor gjennomføres i et nært samarbeid mellom operatørene på norsk sokkel.

Må forske mer

Styret i OG21 har tatt en del grep for å få til det som er ønskelig. Et av de kanskje viktigste tiltakene er at ansvaret for koordinering og utvikling av utstyr er delt mellom syv oljeselskaper. Det betyr at hvert selskap får ansvaret for hvert sitt teknologiområde.

- Det vil alltid være et gap mellom det oljeselskapet trenger og det som er tilgjengelig. Selskapet skal avdekke dette gapet og opprette aktiviteter for å dekke gapet. Det betyr at oljeselskapet må finne ressurser og tilpasse utstyret og teste det ut offshore. I og med at vi har med oss de syv største oljeselskapene i Norge, regner vi med at dette blir en målrettet forskning hvor innsatsen settes inn der hvor den er viktigst, påpeker Vareide.

I likhet med statsråd Steensnæs mener Vareide at oljeselskapene og de store selskapene i Norge forsker for lite: - Den norske oljeklyngen forsker for lite i forhold til de enorme utfordringene vi står overfor. Det er et tankekors at staten bruker mer i direkte støtte til romforskning enn den bruker på oljerettet forskning, enda det er i oljen vi skal hente inn de store verdiene som skal sikre fremtidige pensjoner og statens formue.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.