KRAFT

– Må si ja til neste generasjons sentralnett

HARDANGERSAKEN: - Det har ingen politisk konsekvenser å være for eller mot en utbygging og det er ikke bra, sier Statnettsjef,  Auke Lont.
HARDANGERSAKEN: - Det har ingen politisk konsekvenser å være for eller mot en utbygging og det er ikke bra, sier Statnettsjef, Auke Lont. Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
30. sep. 2010 - 14:06

Statnett la i dag frem Nettutviklingsplanen for 2010. Selskapet planlegger å investere opp mot 40 milliarder kroner på utbygging og oppgradering av nytt strømnett i Norge frem mot 2020.

– Disse investeringene er avgjørende for fremtidig verdiskaping i hele Norge, satsing på ny fornybar energi og for å fjerne prisforskjellene på strøm, sa Auke Lont, konsernsjef i Statnett til pressen som i år møtte mannsterke på pressekonferansen.

Ikke politisk forankret

Politikerne var derimot ikke til stede, da Statnetts viktigste planverktøy for hvordan sentralnettet skal utvikle seg de kommende årene ble presentert. NVE-sjef Agnar Aas har tidligere i Teknisk Ukeblad etterlyst en nasjonal transportplan for nettet. NVE-direktøren: – Trenger nasjonal plan for kraftlinjer

– Dette er vår nasjonale plan for nettet, sier Lont. Men planen er ikke politisk forankret.

– Statnett har en plikt til hvert år å komme opp med en nettutviklingsplan, som vi sender til NVE.

– Ikke bra

I Hardangersaken har Statnett blitt beskyldt for å ha en egen agenda. Er det behov for en bedre politisk forankring av kontroversielle nettutbygginger?

– Det ville vært greit å ha en bedre politisk forankring av denne typen planer. Nå er det “kick and run” for politikerne. Det har ingen politisk konsekvenser å være for eller mot en utbygging og det er ikke bra, sier Lont.

– Ingen god prosess

Statnettsjefen viser til at det er mange år siden kraftledningene Sima-Samnanger ble varslet av Statnett.

– Regjeringen fikk den først på sitt bord, etter at NVE hadde sagt at dette er løsningen. Det er ingen god prosess i en så kontroversiell sak. Det politiske burde kommet inn i prosessen mye tidligere, sier Lont og fortsetter:

– Statnett gjorde en utredningen av sjøkabler som sikkert kunne vært bedre, men den var tilstrekkelig til at vi kunne se at prisen ville bli for høy til å ligge innenfor vårt mandat.

– Må ta stilling

Lont forsikrer om at Statnett har lært mye av denne prosessen.

– Vi har lært at vi politisk må komme inn på et tidligere tidspunkt. Det er behov for at politikerne tar stilling til helheten. De må si at vi trenger neste generasjons sentralnett. Det vil bidra til bedre forsyningssikkerhet og være bra for klima og verdiskapningen

Les mer om: