Må beslutte hva som skal skje med skredområdet i Gjerdrum før påske

Sikringsarbeidene går inn en ny fase, i tillegg til geoteknikere og ingeniører skal nå politiske miljøer delta mer. I samarbeid med NVE forbereder kommunen planer for fremtidig bruk av skredområdet.

Må beslutte hva som skal skje med skredområdet i Gjerdrum før påske
Østre skredkant er bratt. Den skal gjøres om til en slak skråning, bygningen på bildet må først rives. Foto: Joachim Seehusen

NVEs arbeid med sikring av skredområdet vil fortsette et par år til før man er i mål. Stabilisering av skredmassene ved vertikal drenering og kalksementpeler, samt en del arbeid med avslaking og motfyllinger for de bratte skredkantene gjenstår.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.