PROSJEKTER

Jobben er lyst ut: Vegvesenet skal bygge parallell bru over E6 ved Årum i Fredrikstad

Ny betongbru på 69 meter skal doble kapasiteten på riksveien.

Det skal bygges parallell til Årum bru på riksvei 22 over E6 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Den nye parallellen bygges 15-20 meter sør for dagens bru (foran på bildet), og dermed får Årum bru fire felt pluss gang- og sykkelvei.
Det skal bygges parallell til Årum bru på riksvei 22 over E6 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Den nye parallellen bygges 15-20 meter sør for dagens bru (foran på bildet), og dermed får Årum bru fire felt pluss gang- og sykkelvei. Foto: Statens vegvesen
7. okt. 2020 - 09:20 | Endret 7. okt. 2020 - 11:23

På nyåret starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge ny bru parallelt med dagens bru på riksvei 22 på Årum i Fredrikstad kommune. Brua går over E6 og er en viktig veiforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Det skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

Og nå er prosjektet lyst ut på Doffin, med en anslått verdi på 103 millioner kroner.

Prosjektet beskrives slik: Ny tofelts bru med gang- og sykkelvei parallelt med eksisterende bru på riksvei 22 Årum over E6 i Fredrikstad kommune. Det skal i tillegg bygges gang- og sykkelveianlegg, inklusive to plasstøpte kulverter. Anlegget strekker seg fra Kilevoldveien i vest til Vardeveien i øst. Ny tilknytning til kommunal vei for eksisterende park and ride inngår i prosjektet. Utbyggingen vil foregå i et område med stor trafikkbelastning på riksvei og motorvei.

Vegvesenet regner med 18 måneders byggetid.

Påmeldingsfrist til tilbudskonferanse er 12. oktober, og frist for å gi tilbud på oppdraget er 1. desember. 

Les også

Verdensrekord i prøvepeling i Mjøsa

Dobler kapasiteten

Ved å doble kapasiteten på riksvei 22 ved Årum, reduseres også risikoen for farlige situasjoner når køen forplanter seg til E6. Samtidig får gående og syklende en tryggere veg og bussene får bedre framkommelighet.

Rundt årsskiftet blir det klart hvem som får jobben med å bygge brua og tilknyttede veiløsninger.

Etter planen starter anleggsarbeidet i februar, og den nye parallellen til Årum bru skal tas i bruk sommeren 2022.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

Les også

E16 Norsenga bru i Kongsvinger er åpnet for toveistrafikk

Tryggere for myke trafikanter

Når anlegget er ferdig, vil dagens Årum bru gi to felt vestover mot Fredrikstad. Den nye brua bygges 15-20 meter fra eksisterende bru, og de to nye feltene der blir forbeholdt østgående trafikk mot Sarpsborg. I tillegg til fire felt for biler, blir det egen gang- og sykkelvei over den nye delen av Årum bru. Det blir også egne underganger for gående og syklende på hver side av brua.

Den nye betongbrua blir 69 meter lang og vil ha samme utførelse som dagens Årum bru.

I tillegg til selve brua skal rundkjøringa i vest bygges ut, og en del av vegen på østsida skal bygges ut til fire felt for å øke kapasiteten. På østsida av E6 skal det bygges et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet. Dette anlegget skal fortsatt ha adkomst via Vardeveien. På vestsida knyttes gang- og sykkelveien direkte sammen med det eksisterende sykkelveinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Les også

To små fylkesveibruer i Nordfjord skal skiftes ut

Krevende utbygging

– E6 i Østfold er Norges viktigste vegforbindelse til Sverige og resten av Europa, og det er krevende å bygge midt på en høytrafikkert motorvei. Byggingen av Årum bru og de to gang- og sykkelundergangene vil påvirke både lokaltrafikken i Nedre Glomma og trafikken på E6. Det er begrensede omkjøringsmuligheter, og den ordinære trafikken på E6 og riksveg 22 vil derfor gå gjennom anlegget i hele utbyggingsperioden. Dette vil innebære redusert kapasitet på begge vegene, sier prosjektleder Edgar Barsjø i meldingen.

Politiet på stedet under rivingen av Tretten bru 19. august 2022.
Les også

Regjeringen vil ta regningen for brukollapsen på Tretten

Gleder seg

– Vi opplever at prosjektet er etterlengtet lokalt, og vi ser fram til å komme i gang, sier Barsjø.

Fristen for å levere tilbud på byggeoppdraget er 1. desember. Etter planen vil kontrakt bli undertegnet like over nyttår, og byggearbeidet planlegges startet i februar.

Totalkostnaden for hele prosjektet er beregnet til 200 millioner kroner, inkludert mva. Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma og finansieres både med bompenger og statlige midler.

Les også

Tre riksveibruer i Setesdal trenger vedlikehold, og det kan bli enda mer å gjøre

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.