PROSJEKTER

Jobben er lyst ut: Vegvesenet skal bygge parallell bru over E6 ved Årum i Fredrikstad

Ny betongbru på 69 meter skal doble kapasiteten på riksveien.

Det skal bygges parallell til Årum bru på riksvei 22 over E6 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Den nye parallellen bygges 15-20 meter sør for dagens bru (foran på bildet), og dermed får Årum bru fire felt pluss gang- og sykkelvei.
Det skal bygges parallell til Årum bru på riksvei 22 over E6 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Den nye parallellen bygges 15-20 meter sør for dagens bru (foran på bildet), og dermed får Årum bru fire felt pluss gang- og sykkelvei. Foto: Statens vegvesen
7. okt. 2020 - 09:20 | Endret 7. okt. 2020 - 11:23

På nyåret starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge ny bru parallelt med dagens bru på riksvei 22 på Årum i Fredrikstad kommune. Brua går over E6 og er en viktig veiforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Det skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

Og nå er prosjektet lyst ut på Doffin, med en anslått verdi på 103 millioner kroner.

Prosjektet beskrives slik: Ny tofelts bru med gang- og sykkelvei parallelt med eksisterende bru på riksvei 22 Årum over E6 i Fredrikstad kommune. Det skal i tillegg bygges gang- og sykkelveianlegg, inklusive to plasstøpte kulverter. Anlegget strekker seg fra Kilevoldveien i vest til Vardeveien i øst. Ny tilknytning til kommunal vei for eksisterende park and ride inngår i prosjektet. Utbyggingen vil foregå i et område med stor trafikkbelastning på riksvei og motorvei.

Vegvesenet regner med 18 måneders byggetid.

Påmeldingsfrist til tilbudskonferanse er 12. oktober, og frist for å gi tilbud på oppdraget er 1. desember. 

Selv om alle avvikene ikke er lukket, er arbeidet med tetting inne i Mossetunnelen i gang igjen.
Les også

Påla full stans i gigantprosjekt. Nå er de i gang – tross store uenigheter

Dobler kapasiteten

Ved å doble kapasiteten på riksvei 22 ved Årum, reduseres også risikoen for farlige situasjoner når køen forplanter seg til E6. Samtidig får gående og syklende en tryggere veg og bussene får bedre framkommelighet.

Rundt årsskiftet blir det klart hvem som får jobben med å bygge brua og tilknyttede veiløsninger.

Etter planen starter anleggsarbeidet i februar, og den nye parallellen til Årum bru skal tas i bruk sommeren 2022.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.

I dag presenterer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2025–2036.
Les også

Vil kreve 100 milliarder i bompenger

Tryggere for myke trafikanter

Når anlegget er ferdig, vil dagens Årum bru gi to felt vestover mot Fredrikstad. Den nye brua bygges 15-20 meter fra eksisterende bru, og de to nye feltene der blir forbeholdt østgående trafikk mot Sarpsborg. I tillegg til fire felt for biler, blir det egen gang- og sykkelvei over den nye delen av Årum bru. Det blir også egne underganger for gående og syklende på hver side av brua.

Den nye betongbrua blir 69 meter lang og vil ha samme utførelse som dagens Årum bru.

I tillegg til selve brua skal rundkjøringa i vest bygges ut, og en del av vegen på østsida skal bygges ut til fire felt for å øke kapasiteten. På østsida av E6 skal det bygges et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet. Dette anlegget skal fortsatt ha adkomst via Vardeveien. På vestsida knyttes gang- og sykkelveien direkte sammen med det eksisterende sykkelveinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Stålbrua ble jekket på plass over elva Tunna i løpet av 23. og 24. mai. Brua er 150 meter lang, og det lengste spennet er på 55 meter.
Les også

Brukte to dager på å jekke riksvei 3-bru på plass

Krevende utbygging

– E6 i Østfold er Norges viktigste vegforbindelse til Sverige og resten av Europa, og det er krevende å bygge midt på en høytrafikkert motorvei. Byggingen av Årum bru og de to gang- og sykkelundergangene vil påvirke både lokaltrafikken i Nedre Glomma og trafikken på E6. Det er begrensede omkjøringsmuligheter, og den ordinære trafikken på E6 og riksveg 22 vil derfor gå gjennom anlegget i hele utbyggingsperioden. Dette vil innebære redusert kapasitet på begge vegene, sier prosjektleder Edgar Barsjø i meldingen.

Fornøyde prosjektledere og byggeledere i Statens vegvesen. Fra venstre: Terje Nystrøm, John Kjeken, May Bente Hiim Sindre, Øyvind Storløkken og Tom Heldal Larsen.
Les også

Nå er bruene støpt ferdig på ny E16 over Sollihøgda

Gleder seg

– Vi opplever at prosjektet er etterlengtet lokalt, og vi ser fram til å komme i gang, sier Barsjø.

Fristen for å levere tilbud på byggeoppdraget er 1. desember. Etter planen vil kontrakt bli undertegnet like over nyttår, og byggearbeidet planlegges startet i februar.

Totalkostnaden for hele prosjektet er beregnet til 200 millioner kroner, inkludert mva. Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma og finansieres både med bompenger og statlige midler.

Hølland bru fra 1843 er 34 meter lang og krysser elva Ogna i Hå kommune.
Les også

Sjeldent oppdrag: Denne brua fra 1843 må forsterkes – uten at det synes

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.