KRAFT

Lyse får ikke opprette sentralnettselskap

DÅRLIG SAMFUNNSØKONOMI: Det vil kun være tjenelig for Lyse selv om de får opprette et eget nytt sentralnettselskap, mener Norges vassdrags- og energidirektorat.
DÅRLIG SAMFUNNSØKONOMI: Det vil kun være tjenelig for Lyse selv om de får opprette et eget nytt sentralnettselskap, mener Norges vassdrags- og energidirektorat. Bilde: Scanpix
Øyvind LieØyvind Lie
15. juni 2011 - 10:23

Lyse Energi søkte i desember i fjor om å få overføre anleggskonsesjoner for sentralnettsanlegg i Lyseområdet fra Lyse Elnett AS til det midlertidige selskapet Lyse Sentralnett AS.

Bakgrunnen er at mens mange andre regionale nettselskaper opp gjennom tiden har solgt sine sentralnettsanlegg, har Lyse beholdt sine.

I dag er det stor enighet om behovet for nettforsterkninger i regionen., og det planlegges at alle sentralnettsanlegg på sikt skal overføres til Statnett.

Les også: – Kraftnettet risikerer hjerteinfarkt

Delt eierskap

Blant annet for å sikre kontinuitet søkte Lyse om å få opprette etablere et midlertidig nettselskap for planlegging og drift av sentralnettsaniegg i Lyseregionen, som skulle eies med like deler av Lyse Energi og Statnett.

Formålet med selskapet var å gi en økonomisk og juridisk ramme for samarbeid mellom de to selskapene om planlegging av et nytt sentralnettsanlegg, Lyse-Støleheia. Det var forutsatt at Statnett skulle stå for selve utbyggingen og at alle sentralnettsanlegg i regionen skulle overføres til Statnett og inngå i deres ordinære sentralnettsanlegg.

Les også: Vil fordele nettkostnadene

Dårlig samfunnsøkonomi

Men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter foten ned. Direktoratet kan ikke se at det samfunnsmessig blir økt nytte ved å etablere Lyse Sentralnett, fordi inntekter fra eksisterende anlegg, resultat av planlegging og endelig løsning ikke kan forventes endret.

“Den eneste nytte ved den omsøkte organisering er at Lyse-konsernet som eier av Lyse Elnett får en tidligere delvis realisering av inntektene fra salg av sentralnettsanleggene i regionen, og en deling av KILE-ansvaret [kompensasjon til kundene for strømbrudd] fram til endelig salg. Bedriftsøkonomisk gevinst for Lyse med dette vil imidlertid neppe være vesentlig større enn tilsvarende tap for Statnett”, skriver NVE i sitt svar på Lyses søknad.

Les også: – Lofotringen må inn i sentralnettet

Dyr drift

Det vil også være en ulempe at kostnadene ved drift av sentralnettsanlegg øker på grunn av ekstrakostnadene ved å drive et nytt, lite selskap. Dette gjelder kostnader knyttet til bl.a. rapportering, tilsyn, bemanning og dokumentavgift.

“De økte kostnadene vil i noen grad øke inntektsrammen og vil måtte betales av nettkundene”, skriver NVE.

Dessuten påpeker direktoratet at et fellesselskap der produksjonsinteresser ligger i samme konsern som sentralnett kan forhindre eller utsette sertifisering av Statnett som systemoperatør, noe som ikke er i tråd med EUs tredje energimarkedspakke.

Les også: NVE vil ha nettsammenslåing

Kunne skapt presedens

Det er i dag en rekke andre nettselskaper som eier sentralnettsanlegg, og det er behov for nettforsterkning i mange av regionene med slike eierforhold til sentralnett.

NVE mener det vil være uheldig om det åpnes for løsninger som ut fra bedriftsøkonomiske fordeler for selskapene resulterer i en rekke små sentralnettsselskaper.

Hvis Lyse Elnett utfører sine lovpålagte oppgaver som netteier, herunder står for aktiv tilrettelegging for ønskelig forsyningssikkerhet og forebygging av KILE, vil løsningen med et nytt Lyse Sentralnett være unødvendig, konkluderer NVE.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.