KRAFT

Lover lav strømpris

Mona Sprenger
4. feb. 2009 - 22:54

– Det er relativt sannsynlig at vi får kraftpriser som er klart lavere enn på kontinentet, sier Jan Bråten, sjeføkonom i Statnett.

Han mener at mange faktorer trekker i retning av kraftoverskudd og moderate priser i Norden.

Får bedre energibalanse

Kraftanalytikere har i lang tid spådd at tiden med billig strøm er over for oss nordmenn.

Deres argument har vært at stadig flere kabler til land på kontinentet med høyere pris også vil trekke prisen i Norge opp. Det synet deler ikke Bråten.

– Klimaendringene i seg selv gir oss bedre energibalanse, da tilsiget øker. Norge har et stort potensial for fornybar kraft til lavere kostnader enn i andre land, og vi har et potensial for energieffektivisering. Alt dette drar i en retning av en sterkere energibalanse.

Bråten viser til at også andre nordiske land kan få en god balanse ved utbygging av ny fornybar energi i tråd med EUs mål for fornybar energi innen 2020, og ved økt kjernekraft.

Trenger handelsmuligheter

Norge og Sverige har ingen kullkraft å nedlegge. Eksisterende kraftproduksjon vil bli videreført, ny kraft må derfor finne et nytt forbruk innenlands eller eksporteres.

– Innenlands kan vi bruke en del kraft til å erstatte fossilt i transportsektoren, i oppvarming og i industrien, men omlegginger tar tid. Økt eksport er avhengig av handelsmuligheter, sier Bråten, som mener at produksjonsveksten vil bli begrenset av avsetningsmulighetene.

– Eksport eller nytt forbruk trengs for å gi plass til mer fornybar kraft.

Lønnsomt med kabler

Bråten jobber nå med en omfattende analyse av lønnsomheten av å bygge nye utenlandsforbindelser.

– Det ser lovende ut. Høyere energipriser og mer vindkraft øker lønnsomheten av handel.

Siden NorNed-kabelen ble satt i drift 6. mai i fjor, har totalinntekten vært på nærmere 120 millioner euro.

– Prisnivået i Norge påvirkes mindre enn mange har forestilt seg. NorNed øker prisen med trekvart øre i et normalår, sier Bråten.

Varmepumpe: Nedbetalt på rekordtid

– Ikke bare å trøkke ut

Han er derimot klar på at det er grenser for hvor mye kraft det er mulig å eksportere gjennom kablene.

–Hos handelspartnerne er det store prisvariasjoner over døgnet. Det tilsier normalt eksport på dagen og import på natten og i helgen, sier Bråten.

Han viser til at kablene i fremtiden møter et stort "vindkraftbelte" i Nord-Europa.

– Her kommer det utrolige mengder vindkraft, som i perioder vil presse kraftprisen helt ned mot null. Det fører til at det i perioder vil være vanskelig å få ut kraften. Det er derfor grenser for hvor mye det er mulig å trøkke ut gjennom kablene. Det er ikke slik at hvis man bygger en kabel, så renner kraften ut hele tiden.

Trenger flere naboer

Han understreker at vindkraft i Europa krever mer handel for å balansere svingningene. Og at det åpner døren for Norge som svingprodusent.

– Våre naboer trenger oss mer enn før, men vi trenger også flere naboer for å balansere svingninger mellom våte og tørre år, sier Bråten, som mener at EUs regelverk kan føre til stor krafteksport på sikt. Men det vil ta tid.

– Et kraftnett for storstilt krafteksport vil vi ikke få på plass til 2020.

Les også:

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.