OFFSHORE

Løfter med luft og vann

Under årets Offshore Technology Conference viser Seametric International AS for første gang sitt unike løftekonsept for fjerning av eldre oljeplattformer. Hele løfteanordningen er basert på enkle prinsipper med en løftearm, ballasttank og en flytetank og nedsenkbar beholder. Systemet er konstruert slik at det kan brukes i inntil fem meters bølgehøyder. Selve løfteanordningen har fått navnet Twin Marine Lifter, TML, som kan brukes både til installasjon, jekking, løfting og fjerning av oljeinnretninger. En fullstendig marin operasjon kan gjennomføres på mindre enn 24 timer.

Løftene som spesifiseres per arm er avhengig av væskemengden i ballasttankene og oppdriften fra den nedsenkede beholderen. Systemet er selvregulerende, fordi løfteobjektet gripes med en vektarm som alltid vil være balansert. Dersom det flytende objektet får en oppadgående bevegelse som følge av en bølgepassering, vil vektarmen i angrepspunktet vike og allikevel kun overføre krefter tilsvarende vekt/oppdriftsforholdet mellom de to tankene.

TML er meget modulært, og basis design er at hver arm skal kunne løfte opp mot 2.000 tonn. Antallet armer per lekter kan endres etter behov, og posisjonen tilpasses det som skal løftes. Typisk vil man benytte fire til seks armer per lekter avhengig av vekt og geometri på løfteobjektene.

Lekterne manøvreres inn under plattformene ved fjerning. Deballastering av de nedsenkede beholderenene vil sørge for at objektet blir løftet.

– Vi vil foreløpig arbeide med base i Norge, men regner med at etterspørselen internasjonalt etter denne typen tjenester vil vokse raskt, slik at vi allerede om et par år er etablert i utlandet, sier markedssjef Rolf Olavesen til TU.

– TML kan også brukes til å installere nye oljeplattformer. Dette kan åpne store markeder for oss, mener Olavesen.

Les mer om: