Benzene - H6C6.

Leukemi av benzen

De 7000 studentene og ansatte som har vært innom laboratoriene, skal nå undersøkes.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) konkluderer med at benzen kan være årsak til leukemitilfellene.

En studie omtalt i Science viser at selv arbeidere som eksponeres for benzen i konsentrasjoner som ligger under de amerikanske grenseverdiene, har færre hvite blodlegemer enn normalt, skriver forskning.no .

I dag er det stort sett de som arbeider med bensin og oljer – eller arbeider i forskningslaboratorier – som utsettes for benzen.