OFFSHORE

Lett intervensjon - tung investering

Anders J. Steensen
19. jan. 2004 - 09:54

Kongsberg: FMC Kongsberg Subsea har i samarbeid med Statoil fått utviklet og kvalifisert det aller første systemet for lett brønnintervensjon.

Med dette systemet kan undervannsbrønner vedlikeholdes mer aktivt fordi kostnadene reduseres betydelig. Og med aktivt vedlikehold av brønnene er mulighetene for økt utvinning til stede. Og økt utvinning gir mer penger i kassen.

- Dette er det desidert største utviklingsprosjektet vi noensinne har gjennomført. Ikke bare for FMC Kongsberg Subsea, men for hele FMC konsernet internasjonalt, forteller Bjarne Neumann i FMC Kongsberg Subsea.

Utbygging under vann har gitt lavere kostnader og har bidratt til at en rekke felt som ellers ikke ville ha blitt realisert, er bygget ut. Det siste i denne rekken er Snøhvit-prosjektet. Men teknologien har sine begrensninger. Den har lavere utvinningsgrad. Brønnene er dessuten dyre å vedlikeholde fordi arbeidet må gjøres fra en innleid borerigg. Med lett brønnintervensjon kan brønnene vedlikeholdes fra enklere fartøyer.

Enkelt utstyr

Lett intervensjon har stått øverst på oljeselskapenes ønskeliste i mange år. Åsgard-feltet ble bygget ut fordi Statoil mente de hadde en løsning som lot seg gjennomføre. Men så var ikke tilfelle, og fortsatt må fastforankrede borerigger manøvreres på plass for å logge tilstanden i og vedlikeholde brønnene. - Bare det å få manøvrert en borerigg på plass er problematisk. Mye utstyr på havbunnen kan hindre plassering av ankere slik at riggen kommer i optimal posisjon, sier Neumann.

FMC Kongsbergs nye intervensjonsutstyr kan operere fra et dynamisk posisjonert fartøy, dvs. uten forankring fordi det holdes automatisk i riktig posisjon. Skipet må ha en kraftig kran for å løfte utstyret på plass.

- Ideen er at utstyret kan opereres fra lette servicerigger eller fartøyer med enkeltskrog, sier offshore operasjonsleder Harald Hansen.

Utstyret er i utgangspunktet enkelt. Det består av en seksjon for sikring av brønnene og en seksjon for å sluse inn brønnintervensjonsutstyr som logg, sandskjermer og annen vedlikeholdsutrustning. Når utstyret er montert på en undervannsbrønn, rager det 32 meter opp fra brønnrammen og ventiltreet på toppen av brønnen. Vekt i neddykket tilstand er 62 tonn.

- Lett brønnintervensjon blir et nytt ben å stå på for oss. Vi vil tilby dette som en tjeneste på oppdragsbasis. Dette er en viktig forretningsmulighet for oss og vil bety mye for det norske miljøet i FMC, sier Neumann.

Flere om oppgaven

Teknologien tillater innslusing av verktøy under trykk i brønnen direkte på havbunnen, uten bruk av borerigg med stigerør. Utviklingsarbeidet har pågått i tre år. Først alene, så i samarbeid med Statoil og Prosafe. I 2001 fikk prosjektet bevilget midler gjennom det statlige forskningsprogrammet Demo 2000.

- Midlene fra Demo 2000 har ikke hatt stor betydning for utviklingen av prosjektet, men var viktig for å få etablert samarbeidet mellom oljeselskapet, borekontraktor og myndigheter, forteller Neumann.

Konstruksjon av selve utstyret var utfordrende, men det var også kvalifisering og etablering av de riktige operasjonsprosedyrene. Ingen hadde gjort noe tilsvarende tidligere. I dette arbeidet var Oljedirektoratet en aktiv medspiller og god rettleder.

Ifølge Øivind Reinertsen, Statoils direktør for Tampen-området i Nordsjøen, vil FMCs teknologi redusere kostnadene ved intervensjon i havbunnsbrønner til en tredjedel av dagens nivå.

- Den økte aktiviteten dette kommer til å medføre vil i neste omgang sikre viktige arbeidsplasser, sier han.

Statoils ambisjon er å øke utvinningen fra havbunnsfelt fra dagens nivå på 43 prosent til 55 prosent. I olje representerer dette en økning på over én milliard fat eller 210 milliarder kroner, om norsk sokkel ses under ett. Innføring av lett brønnintervensjon vil bidra sterkt til å nå målet om økt lønnsomhet.

Intervensjonsutstyret senkes ned i to enheter. En som sikrer brønnen og monteres på havbunnsbrønnhodet, og den delen hvor intervensjonsutstyret sluses ned i brønnen. For å unngå at sjøvann strømmer ned i brønnen, fylles rommet mellom brønnrøret og innslusingsdelen med mono etylenglycol (MEG). Dette hindrer at det dannes ispropper, hydrater i brønnstrømmen.

Oppkobling mot fartøy går via en vaier som kjører verktøyet, mens kontroll av alle funksjoner pluss MEG og greaseinjeksjon går via en kontrollkabel. Prinsippet er at hydrokarboner ikke skal føres opp på dekk.

Alle forhold

I samarbeid med boreentreprenør Prosafe er en prøvekampanje gjennomført med den lette intervensjonsriggen MSV Regalia. Det ble gjennomført operasjoner på havbunnsfeltene Statfjord satellitter og Visund i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet. Selve brønnintervensjonen ble utført av Maritime Well Service. Prøvene bekreftet at teknologien representerer et gjennombrudd i verdensklasse.

Forsøkene ble gjort på en brønn for to oljeprodusenter og en gassprodusent. Systemet er så fleksibelt at det virker på havbunnsbrønner fra flere leverandører.

- Vi hadde maksimal flaks med utprøvingen. Det var alt fra vindstille til storm med opptil 15 meter høye bølger uten at det innvirket på arbeidet i brønnene. Vi fikk også arbeidet med brønner under forskjellige trykk og dermed bevist at systemet fungerer under alle forhold, forteller Jan Atle Andresen. Han leder avdelingen som skal betjene den nye tjenesten fra FMCs serviceavdeling i Bergen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.