Lederen av Equinors teknologifond har fått ny jobb

Kristin Aamodt skal lede europakontoret til det kanadisk bærekraftsfondet Arc Tern Ventures.

Lederen av Equinors teknologifond har fått ny jobb
Kristin Aamodt er europadirektør for investeringsfondet Arc Tern Ventures. Foto: Arc Tern Ventures

Etter 12 år i Equinor har Kristin Aamodt bestemt seg for å gjøre et skifte. Over sommeren har hun fått oppgaven med å lede det europeiske hovedkontoret det kanadiske venturefondet Arc Tern Ventures.