LEDERLIV

– Ledere må ikke hindre åpne diskusjoner. Vær bevisst både kroppsspråk og talemåte

Toppleder Grete Aspelund i Sweco er bevisst på at hun har temperament og sterke følelser når hun går inn i en diskusjon.

Grete Aspelund juli 2020
Grete Aspelund juli 2020 Foto: Oivind Haug

– Bare 13 av 200 ledere i selskaper registrert på Oslo børs i juni 2019 var kvinner. Her har det skjedd svært lite på tross av at mange sier de ønsker det annerledes.