LØNN

Ledere i staten fikk i snitt 61.000 mer i lønn i fjor - lønnsforskjellene fortsetter å øke

Ledere i staten har hatt en lønnsvekst på 3,9 prosent de siste 5 årene - vanlige arbeidstakere har hatt 2,7 prosent

Ledere i staten fikk i snitt 61.000 kroner mer i lønn i fjor, ifølge Dagens Perspektiv. For øvrige arbeidstakere var økningen på 21.000 kroner.
Ledere i staten fikk i snitt 61.000 kroner mer i lønn i fjor, ifølge Dagens Perspektiv. For øvrige arbeidstakere var økningen på 21.000 kroner. Foto: megaflopp/istock

Ledere i staten fikk en lønnsvekst på 4,8 prosent i snitt i fjor. Vanlige arbeidstakere måtte nøye seg med en lønnsøkning på 3,6 prosent.

Det viser tall avisen Dagens Perspektiv har hentet fra SSB.

Tallene gjelder om lag 900 toppledere og administrerende direktører i staten, som departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene, toppledere i større etater og institusjoner, fylkesmenn og politimestre.

For de siste fem årene har deres lønninger økt med 3,9 prosent i snitt per år, mens gjennomsnittet for alle arbeidstakere har ligget på 2,7 prosent. Lønnsveksten for de statlige lederne er langt over gjennomsnittet for ledere i næringslivet, skriver avisen.

Gjennomsnittlig årslønn for toppledere i staten var i 2019 på 1.345.920 kroner, en økning på 61.000 kroner fra året før.

At lønnsforskjellene fortsetter å øke bryter med regjeringens direktiver. Kommunaldepartementet har bedt de andre departementene og etatene dempe lønnsveksten for lederne.

Ifølge statens retningslinjer skal lønnsutviklingen for ledere være på linje med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.