OFFSHORE

Lav temperatur - mer gass

Anders J. Steensen
25. okt. 2004 - 11:47

I løpet av de siste 20 årene har Norge bygget en omfattende infrastruktur for transport av gass til kontinentet.

Om vinteren stiger etterspørselen etter gass i Europa mer enn det som vi normalt har transportkapasitet til å dekke.

- Nå søker vi etter å ta ut de siste marginene av ledig kapasitet slik at transportnettet i de kaldeste periodene kan bli utnyttet helt ut, forteller forskningssjef Svein Birger Thaule i Gassco. Selskapet står for driften av gassrørledningene til Europa, pluss anlegget på Kårstø.

Enkel fysikk gir svaret - tilstandlikningen: P * V=NkT; P er trykket, V er volumet, N er antall molekyler, k er Bolzmanns konstant og T er temperaturen. Lavere temperatur gir mulighet for økt transport av naturgass fordi antallet molekyler kan økes. Dette betyr økt transport av energi.

- Rørledningene ligger på havbunnen. Transportmengden er derfor avhengig av sjøtemperaturen. Å kunne forutsi sjøtemperaturen er derfor viktig for å kunne utnytte rørsystemene maksimalt, sier Thaule.Samarbeider med britene

Gassco har derfor inngått en avtale med det britiske meteorologiske institutt om å få tilgang til deres data om sjøtemperaturen i Nordsjø-bassenget. - Dersom temperaturen reduseres med en grad, kan man frakte 1,5 millioner Sm 3 mer gass i døgnet gjennom rørsystemet fra Norge til Europa, understreker forskningssjefen. Under de strengeste kuldeperiodene stiger gassetterspørselen og prisen på gass kan øke kraftig. Så det er penger å hente for oljeselskapene som selger gass når temperaturen synker. For Gassco har det også en viss betydning i og med at de får sine inntekter via en tariff som gir et påslag på hver Sm 3 gass som transporteres i rørsystemet.

For å forutse svingningene i sjøtemperaturen, innebærer samarbeidet med det britiske meteorologiske instituttet at Gassco også får tilgang til deres klimamodeller. - Da får vi gode prognoserer som hjelper oss med å optimalisere driften av rørsystemene og dermed planlegge for full kapasitetsutnyttelse når behovet melder seg om vinteren.17 grader

Sesongvariasjonen kan være store i de grunnere delene av Nordsjøen, fra 3 0C til 20 0C. Dette betyr store forskjeller på rørenes transportkapasitet. Mest fokus har vært på Zeepipe og Franpipe, rørledningene som går til henholdsvis Belgia og Frankrike. Her er det stor etterspørsel etter kapasitet på vinterstid. Også i Tyskland begynner etterspørselen etter norsk gass å bli stor slik at det er behov for å kjøre transportsystemene opp mot kapasitetsgrensene.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.