Laserblikk på tunnelen forenkler byggingen

Med laser kan man mye lettere oppdage om en tunnel faktisk får den formen og størrelsen den skal. Norske E6 er ett av to steder i verden som har tatt det i bruk.

Laserblikk på tunnelen forenkler byggingen
Laseren viser avvik mellom teoretisk og faktisk tverrsnitt i tunnelen. Foto: Acciona

Én viktig teknologinyhet har E6 i Trøndelag og metroen i São Paulo i Brasil til felles. De er verdens eneste pilotprosjekter for en laserteknologi som har som mål å gi tunnelprosjekter over hele verden store besparelser både i CO2-utslipp og kostnader.