Sikre en skjæring ved Paulertunnelen

Som første tiltak har skjæringene mellom Bommestad og Langangen blitt vurdert, og geologen har sett seg ut et punkt på E18 sør for Larvik, mellom Sky og Paulertunnelen, hvor det anbefales supplerende sikring.

Dette arbeidet starter i dag og vil vare i om lag fire uker.

Øvrige inspeksjoner og vurderinger for E18 gjennom Vestfold vil starte i løpet av kort tid.

Les også

Skal ikke sprenges

– Det er ikke snakk om fjellsprenging, men bruk av sikringsbolter og stag. Sikringsarbeidene vil foregå i store høyder, fra fem til 40 meter over vegbanen. Sørgående trafikk vil bli ledet i ett felt forbi arbeidsstedet, og hastigheten er satt ned til 50 km/t. Dette for å unngå omkjøringer, sier Tore Jan Hansen, prosjektleder i Statens vegvesen, i meldingen.

Statens vegvesen ønsker å presisere at det ikke har falt ned noe fra denne fjellskjæringen, og det har heller ikke vært noe bevegelse i denne aktuelle skjæringa.

– Når vi får kunnskap om fjellskjæringer som trenger ekstra sikring, iverksetter vi tiltak umiddelbart. Sikkerhet for trafikanten kommer alltid først, sier Hansen.

Les også