Lærere vet ikke om samarbeidsordninger

Lærere vet ikke om samarbeidsordninger
Leif Amund Lie er på sitt andre år som realfagslærer på Apalløkka skole etter en grad i fysikk på NTNU. Han finner denne jobben svært motiverende og sier at skolen har et godt samarbeid med næringslivet. Hvert år deltar Apalløkkaskole på GrunderCamp hvor elever kan bidra med teknologiske oppfinnelser og få grundige tilbakemeldinger fra bedrifter. Bilde: Maria Amelie

Tekna lærerundersøkelse

Formål: Kartlegge grunnskolens kompetanse og utstyrssituasjon innen matematikk og naturfag.

Antall: Synovate har gjennomført 900 telefonintervju med lærere i grunnskole som er fagansvarlig for matematikk og/eller naturfag

Tekna gjorde samme undersøkelse i 2006 og 2008.

Hvem: 57 prosent av intervjuede jobber på barnetrinnet og 33 prosent på ungdomstrinnet. Resten jobber på begge trinn.

900 realfagslærere ble intervjuet i forbindelse med Teknas lærerundersøkelse i mars 2011.

Ett av funnene var at bare 3 prosent av lærere kjente til og brukte Lektor 2-ordningen, som er en del av regjeringens satsing for bedre samarbeid mellom fagpersoner og elever på barne- og ungdomstrinnet.

Tre av fire

Lektor 2-ordningen går ut på at personer fra arbeidslivet blir knyttet til undervisningen på sine fagområder. Dermed kan de tilføre mer kompetanse utover lærernes fagplan.

Teknas undersøkelse viser at 75 prosent av lærerne svarte at de ikke kjente til den, mens 21 prosent kjente til den, men skolen brukte den ikke.

Lektor 2 ordning

– Lektor 2-ordningen er dessverre for lite kjent og brukt. Foreløpig er det en nokså ny ordning, så det er begrenset med skoler som er med, sier minister for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland.

Thomas Hylland Eriksen:

Ottar Brox: – Utdanningsnivået er for høyt

Harg: – Skal ikke studere bare for å studere

Trenger en oversikt

Leif Amund Lie er realfagslærer på Apalløkka ungdomskole. Han sier at Lektor 2-ordningen er et flott tiltak for elever, men det krever mye koordinering og stort nettverk for å kunne realisere det på skoler.

– Det hjelper å kjenne noen som er forskere eller fagpersoner for å invitere dem på skolen. Jeg skulle ønske det fantes en oversikt over de som kan være med på det, eller en felles nettside for å få Lektor 2-ordningen ordentlig i gang, sier Lie.

Lite samarbeid

Undersøkelsen viste at bare 22 prosent av lærere hadde en form for formalisert samarbeid med næringslivet. Over tre fjerdedeler - 76 prosent - hadde ingen slik kontakt.

Marianne Harg sier at samarbeidet mellom skole og næringslivet er for lite formalisert. Mer av samarbeidet med næringslivet kan gjøre undervisningen mer spennende og praktisk.

– Det finnes mange fra næringslivet som ønsker å dele sin kunnskap på skoler. Næringslivet forstår at de kan bidra med anvendelig erfaring og fylle ut gapet mellom teori og praksis på en måte som lærere ikke får til. Men det er mange lærere som ikke forstår verdien av et slikt samarbeid. Det er fordi de ofte har mer teoretisk bakgrunn enn praktisk og ikke ser den faglige innsikten næringslivet kan gi til elever.

Bedre utstyr og høyere kompetanse

Et av de mer positive funnene er at flere skoler, hele 75 prosent, sier at de har relevant utstyr på skolen i tråd med Kunnskapsløftet. I 2006 var det bare 50 prosent som svarte positivt.

Undersøkelsen viser også at det er blitt flere kompetente lærere med realfaglig fordypning utover det obligatoriske.

I 2006 var tallet på 30 prosent, mens det i dag er 50 prosent i matte og under 50 prosent i naturfag.

Les også: Næringslivet svikter forskningen

Les mer om: