E8

KVU Tromsø: Vegvesenet vil ruste opp E8, og så bygge ny vei til Målselv for 9 mrd.

Statens vegvesen anbefaler ny vei mellom Tromsø og Målselv, men vil først forbedre de dårligste strekningene på E8.

Vegvesenet har gjort en helhetsvurdering av de ulike innfartsveiene til Tromsø.
Vegvesenet har gjort en helhetsvurdering av de ulike innfartsveiene til Tromsø. Foto: Statens vegvesen
22. des. 2020 - 15:55

– Da kan Tromsø på kort sikt få en tryggere hovedinnfart. Det vil gi bedre nærmiljø for de som bor langs vegen, og god og forutsigbar framkommelighet for privatbilister og næringstransport, sier avdelingsdirektør Unni Merete Gifstad i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet: Østre Malangenkorridor anbefales etter at E8 Nordkjosbotn-Jernberg og Sørbotn-Laukslett er utbygd. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Vegvesenet: Østre Malangenkorridor anbefales etter at E8 Nordkjosbotn-Jernberg og Sørbotn-Laukslett er utbygd. Illustrasjon:  Statens vegvesen

Statens vegvesen har nå levert konseptvalgutredningen (KVU) Innfarter til Tromsø. KVUen omfatter ikke tiltak i Tromsø byområde, men hadde som oppgave å gjøre en helhetsvurdering av de ulike innfartsveiene mot Tromsø, inkludert hurtigbåt nordover og sørover.

Anbefalingen er i første omgang å forbedre strekningene Nordkjosbotn-Jernberg og Sørbotn-Laukslett på E8. På lengre sikt anbefales et konsept med en ny vei sørover, som kobler Midt-Troms sammen med Tromsø med rundt én times reisetid.

Les også

Byggestart i første halvår av 2024: B&G har signert sin største kontrakt noensinne 

Tryggere og bedre E8

E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø er blant veiene med mest godstransport i Nord-Norge, og er den viktigste innfartsåren til Tromsø.

– Forbedring av E8 ved Nordkjosbotn og gjennom Ramfjorden vil gjøre det tryggere både å ferdes på veien, og bo langs den. Ved å legge veien utenom bebyggelse, blir det mindre støv og støy for de som bor der. Det er også viktig at framkommeligheten for næringstransporten blir bedre, understreker Gifstad i meldingen.

Strekningene som anbefales utbedret på E8, inngår i Konsept 4 Utvikling i E8-korridoren. Disse strekningene har vært planlagt i mange år, og er beregnet å koste om lag to milliarder kroner. Regjeringen besluttet i august 2019 at strekningen gjennom Ramfjorden, fra Sørbotn til Laukslett, skal gå på vestsiden av fjorden og være bomfri.

Du kan lese mer om forhistorien til E8-strekningen i Ramfjorden her.

Konsept 4 deler seg i tre varianter fra Ramfjorden til Tromsø. I ett av dem, konsept 4B, inngår Tindtunnelen, altså en tunnel gjennom Tromsdalstinden. Dette konseptet anbefales ikke, fordi det har høye kostnader, gir svært negativ samfunnsøkonomi og reduserer heller ikke reisetiden til Tromsø.

Mange toglinjer på Østlandet er forsinket på grunn av mye snø på togsporene.
Les også

Bane Nor: Vet ikke om Follobanen åpnes før rushet

På lengre sikt: Ny vei til Målselv

En konseptvalgutredning har et perspektiv på 40 år, og det tar erfaringsmessig lang tid å planlegge og fremme nye store samferdselssatsinger. Etter at utbedringene av E8 er gjennomført, anbefaler utredningen ny vei til Målselv, konsept 5 Østre Malangenkorridor. Veien skal krysse Malangshalvøya, og gå til Buktamoen i Målselv. Fjordene skal krysses med bruer, og kobles på E8 nord for Ramfjorden. Fylkesveien til Finnsnes foreslås rustet opp, ifølge pressemeldingen.

Oversikt over konseptene som har vært aktuelle. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Oversikt over konseptene som har vært aktuelle. Illustrasjon:  Statens vegvesen

– En ny vei sørover vil halvere reisetida mellom Midt-Troms og Tromsø til om lag én time. Det kobler de 30.000 innbyggerne i Midt-Troms sammen med Tromsøregionens 80.000 innbyggere, og vil gi store gevinster for samfunnet. Med rundt én times reisevei til Tromsø, blir bo- og arbeidsmarkedet større, og det blir en helt annen mulighet for å dagpendle. Kortere avstander gir også befolkningen bedre tilgang til skoler og sykehus, påpeker Gifstad.

Den nye veien sørover er anslått å koste i overkant av ni milliarder kroner. Beregninger viser også at veien sørover er samfunnsøkonomisk lønnsom, med en netto nytte på 210 millioner kroner.

Les også

FN bekymret for at den offentlige orden på Gazastripen vil bryte sammen

Andre konsepter

Andre konsepter som har vært vurdert, men som ikke anbefales, er et konsept med pendlerhurtigbåt fra Finnsnes til Tromsø. Konklusjonen er at en slik løsning i liten grad kobler Senjaregionen sammen med Tromsø. Et konsept med opprusting av veien til Karlsøy, og et konsept med fergefri vei til Lyngseidet (inkludert Ullsfjordforbindelsen), gir forbedringer internt i Tromsøregionen, men gir ikke store samfunnsmessige effekter. 

Konseptvalgutredningen er utført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Den er nå oversendt departementet, som vurderer om den skal kvalitetssikres eksternt og sendes på høring. Til slutt er det regjeringen som beslutter konsept.

Grin-ansatte i en kantine hvor de har levert retur-automater. Fra venstre Trym Nordgaard, Sandeep Shivakoti, Jo Korneliussen, Biplav Karna, Sophia Kalinina, Halvard Stemshaug og Lars-Martin Berglund
Les også

Har utviklet panteteknologi for det aller meste:  – Vi lever i en verden som oversvømmes av søppel

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.