OFFSHORE

Kvitebjørn - Kong Midas

NORSK: Kvitebjørn er bygget i Norge. Understellet er fra Aker Verdal. Dekk og prosessmodul fra Vetco Aibel Haugesund (tidligere ABB Offshore). Bore- og mudmoduler fra Heerema, Tønsberg. Boreutrustning fra Hydralift, Kristiansand, mens boligkvarteret er fra Leirvik Module Technology på Stord.
NORSK: Kvitebjørn er bygget i Norge. Understellet er fra Aker Verdal. Dekk og prosessmodul fra Vetco Aibel Haugesund (tidligere ABB Offshore). Bore- og mudmoduler fra Heerema, Tønsberg. Boreutrustning fra Hydralift, Kristiansand, mens boligkvarteret er fra Leirvik Module Technology på Stord. Bilde: StatoilHydro

Bergen: - Kvitebjørn blir en pengemaskin, sier direktør Sigurd Geir Amland i Statoil. Han er driftsansvarlig for Troll- og Kvitebjørn-feltene.

Kvitebjørn er noe langt mer enn en plattform ute i havet som produserer olje og gass. Behandlingen av olje og gass er tredelt. Separasjon av olje og gass på plattformen ute i havet.

Oljen transporteres i rør til Troll B, mens gassen sendes i rør til Kollsnes hvor Troll drift har investert i et LPG-anlegg (Liquid Petroleum Gass). Her splittes gassen i tunge og lette komponenter. Metangassen sendes inn i Troll-systemet, mens LPG, dvs. propan, butan og nafta, sendes videre til Mongstad-anlegget og Vestprosess-anlegget.

- Jeg er svært glad for at vi med Kvitebjørn får hele verdikjeden i Norge. Vi foredler og skaper verdier av gassen her i stedet for å sende den til utlandet. Dette gjør at Kvitebjørn blir et meget godt prosjekt økonomisk, forteller Amland.

Høyt trykk og temperatur

Selve Kvitebjørn-feltet er spesielt. Dette er det første feltet med høy temperatur og høyt trykk som settes i drift på norsk sokkel. Reservoartrykket er på hele 785 bar, mens temperaturen er på 150 oC.

- Siden vanndypet ikke er så stort, er dette en konvensjonell plattform på et stålunderstell. Vi har tørre brønner på dekk. Kanskje ikke så teknologisk utfordrende, men likevel representerer plattformen det ypperste av hva norsk offshoreteknologi kan levere. Og alt er levert med god kvalitet, til riktig tid og til riktig pris. Vi er svært fornøyd med plattformen, understreker Amland.

Han er særlig stolt av at anlegget ble levert så å si uten skader på personell og utstyr. - Dette er et særdeles godt HMS-prosjekt, sier han.

Plattformen er bygget etter Norsok-standardene. Alle moduler pluss understellet er bygget i Norge. Bolig-kvarter på Leirvik, prosessmodulen og dekket i Haugesund, mens boremodulen og slambehandlingsmodulen er bygget i Tønsberg. Brønner bores og ferdigstilles av Prosafe.

Må optimaliseres

Totalt skal det bores 11 produksjonsbrønner. To brønner er ferdigstilt, mens de resterende brønnene skal være ferdig boret innen utgangen av 2006. Normal bemanning om bord er 24. Frem til boringen er avsluttet, er det i tillegg et fullt boremannskap på plattformen.

Dette boremannskapet har en sikker jobb. Hele boreanlegget er automatisk, og det er ikke behov for mannskap på boredekk.

- Vi er godt fornøyd med boreanlegget. Det fungerer uten feil, men er litt tregere enn vi trodde, sier Amland. Han sikter til at de hydrauliske enhetene og robotene som arbeider på boredekket har enn viss hastighet, og det er vanskelig å få disse til å gå fortere.

- Jeg tror det er mulig å se på rekkefølgen i operasjonssyklusen. Dert er mulig at enkelte operasjoner kan kjøres i parallell, og dermed optimalisere operasjonene på boredekket.

Penger spart

LPG-anlegget var ikke en del av Plan for Utbygging og Drift, PUD, da prosjektet ble godkjent. Det ble levert en egen Plan for Anlegg og Drift, PAD, for dette. I denne var kostnadene for LPG-anlegget estimert til 3,2 milliarder kroner. Etter at anlegget nå er kommet i drift, viser det seg at prisen ble på 2,2 milliarder kroner.

- Vi var heldige med tidspunktet da vi sendt ut forespørsler. Det medførte at vi fikk langt lavere priser enn opprinnelig estimert. Dette bidrar til at nåverdien av prosjektet blir enda bedre, sier Amland.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.