BYGG

Kvikkleiredata blir fritt tilgjengelig for alle

Skredet på Gjerdrum utløste det som nå kan resultere i en lovendring, 11 år etter at forslaget ble fremmet første gang.

Det 1135 millioner kubikkmeter store kvikkleireskredet som gikk natt til 30.12.21, tok ti liv. Nå foreslår regjeringen en lovendring om innmelding av grunnundersøkelser, etter anbefaling fra Gjerdrumutvalget.
Det 1135 millioner kubikkmeter store kvikkleireskredet som gikk natt til 30.12.21, tok ti liv. Nå foreslår regjeringen en lovendring om innmelding av grunnundersøkelser, etter anbefaling fra Gjerdrumutvalget. Foto: Joachim Seehusen

Alle data om kvikkleire, og andre resultater av grunnundersøkelser, skal nå bli fritt tilgjengelig. Regjeringen har nå sendt et forslag på høring som innebærer endring i Plan- og bygningsloven, med tilhørende forskrift. Om den blir vedtatt, vil alle grunnundersøkelser, uavhengig av om de er bestilt og betalt av private aktører eller offentlige etater, bli lagt i en åpent tilgjengelig database.

Les mer om: