– Kvikkleire må avdramatiseres

– Kvikkleire må avdramatiseres
RAS-START PÅ 2012: 1. januar gikk et ras ved Esp på Byneset i Trondheim. Skredgropa ser du øverst til venstre på bildet og massen har sklidd nesten 400 meter nedover bekkedraget til høyre på bildet. Raset gikk i et område med dyrket mark og spredt bebyggelse. Ingen hus ble tatt av raset, og ingen personer ble skadd. Bilde: Scanpix

– Vi har kvikkleire, og da vil det fra tid til annen gå skred. Vi anbefaler folk å følge med, men ellers mener vi dette bør avdramatiseres, sier Anders Solheim, avdelingsleder for naturskade i NGI.

Les også: NCC vant kampen mot kvikkleiren

Naturlig ras

De fleste kvikkleireskred er utløst av mennesker, raset på Byneset i Trondheim skilte seg ut ved at det var naturen selv som utløste raset.

– Slik det ser ut nå var det økt vannføring i flere bekker, dette førte til erosjon samtidig som mye nedbør hadde gjort ravinesidene mettet med vann. Denne kombinasjonen utløste skredet, sier Solheim.

Vet ikke om kartleggingen blir god nok

Advarsler i 2005

I en rapport som NGI skrev for Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE, i 2005 ble det kartlagt 36 områder i øverste risikoklasse. NGI anbefalte da supplerende undersøkelser for disse skredutsatte områdene.

Solheim bekrefter at raset på Byneset gikk i en av disse områdene i øverste risikoklasse. Han kan ikke svare på hvor mange av disse områdene som er undersøkt grundigere i tiden etter at rapporten kom.

Les også:

Byneset ikke undersøkt

– Mange av dem er undersøkt. Alle blir undersøkt grundig, men hvis det skal skje noe så trigger det grundigere undersøkelser. Det kan være reguleringsplaner, utbygginger eller annen aktivitet.

Solheim sier at han ikke tror Byneset er undersøkt videre, men kan ikke si det sikkert.

– Det er ikke bare NGI som gjør slikt, også andre. Men dette er jo et jordbruksområde med lite bebyggelse, sier han.

Derfor blir det flom

Les også:

Ras skyldtes snøsmelting - ikke klima

100.000 i skredfare

Les mer om: